Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla d'estudis

El pla d'estudis del Màster Universitari en Arquitectura té un total de 60 ECTS, dels que 20 ECTS són obligatoris, 10 ECTS son crèdits optatius / inici a la investigació / pràctiques externes (6 ECTS) i 30 ECTS conformen el Projecte Fi de Carrera (Treball Final de Màster)

Assignació de crèdits segons blocs, matèries i assignatures, i la seva distribució temporal en el curs:

 

 Bloc (Nivell 1)

Matèria (Nivell 2)

Assignatura (Nivell 3)

ECTS Tipus Semestre
Obligatori
(20 ECTS)


 Projectual
 Composició
 Projectes
 Urbanisme

 

Teoria i projectes d'edificació i urbanisme 12 Ob 1
Teoria i projectes d'edificació i urbanisme


 Tecnològic
 Construcció
 Estructures
 Instal·lacions

 

Sistemes tecnològics i estructurals en l'edificació 8 Ob 1
Sistemes tecnològics i estructurals en l'edificació
Opt.
(10 ECTS)
 Intensificació /  Recerca

 

Intensificació i recerca en arquitectura

 

10 Op 1/2

 

Assignatures optatives de 5 ECTS
Pràctiques acadèmiques externes optatives de 6 ECTS

 

PFC
(30 ECTS)


 Projecte Fi de Carrera  (TFM)


 

Projecte Fi de Carrera (Treball Final de Màster)

 

30 Ob 1/2

 

Projecte Fi de Carrera (Treball Final de Màster)