Vés al contingut (premeu Retorn)

3a edició Premis i Beques per pràctiques CÀTEDRA BATLLEIROIG

 

3a edició Premis i Beques per pràctiques CÀTEDRA BATLLEIROIG

termini beques 2 Juny 2023 | termini premis 30 Juny 2023
3a edició Premis i Beques per pràctiques CÀTEDRA BATLLEIROIG

Oberta la convocatòria 3a edició de les beques de pràctiques i els premis Càtedra Batlleiroig 

La Càtedra Batlleiroig se centra específicament a la relació entre Ciutat i Natura, sota el lema “merging city and nature” dedica els seus recursos a aprofundir en la capacitat que té la natura per a combatre l’emergència climàtica. Els Premis i les Beques Càtedra Batlleiroig busquen estimular als estudiants a aprofundir en aquestes temàtiques, així com detectar el talent individual d’interès per a l’empresa.

La BECA DE PRÀCTIQUES CÀTEDRA BATLLEIROIG té la missió d’estimular i promoure l’aprenentatge pràctic de solucions per a combatre l’emergència climàtica. Es convoquen 2 beques per fer una pràctica a Batlleiroig, amb una durada de 6 mesos, 525 hores de dedicació i remuneració de 8 euros/hora, que es farà via Conveni de Cooperació Educativa.(obriu en una finestra nova)

Podrà optar a aquesta beca l’alumnat d’Arquitectura GArq i MArq i de Paisatgisme MBlandArch, de la UPC.[Si ets estudiant ETSAB, comprova si acompleixes els requisits per fer convenis de pràctiques(obriu en una finestra nova)

Els estudiants interessats en aquesta beca de pràctiques remunerades podran presentar els seus escrits de motivació i CV acadèmic, que es valoraran en funció de la seva proximitat als temes d’interès de la Càtedra i els projectes que es porten a terme a l’empresa Batlleiroig. Els candidats i candidates hauran d’entregar la documentació establerta en les bases abans del 02/06/23 a les 23:59 h

→ Accedeix a les bases de les beques
→ Consulta qualsevol dubte en referència a les beques a practiques.catedra@batlleiroig.com

Els PREMIS CÀTEDRA BATLLEIROIG busquen reconèixer els projectes acadèmics de la UPC que, des de l’arquitectura, l’urbanisme o el paisatgisme, aportin solucions per a combatre l’emergència climàtica i construir les ciutats del futur. El premi serà atorgat per la Càtedra Batlleiroig i tindrà un import de 1.000€.

Podran optar al premi Càtedra Batlleiroig els estudiants de la UPC que hagin obtingut una nota d’Excel·lent o Matrícula d’honor en un TFG de Grau en Estudis d’Arquitectura (GArq), un TFM de Màster Habilitant d’Arquitectura (MArq) o de Paisatgisme (MBLandArch), de la UPC i que s’hagin entregat en el període comprès entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022.

Els autors i autores dels treballs hauran d’entregar la documentació establerta en aquestes Bases abans del 30/06/23 a les 23:59 h.

→ Accedeix a les bases del premi
→ Consulta qualsevol dubte en referència al premi a premi.catedra@batlleiroig.com

23_beca Catedra Batlleiroig_banner

Abierta la convocatoria 3a edición de las becas de prácticas y los premios Cátedra Batlleiroig

La Cátedra Batlleiroig se centra específicamente en la relación entre Ciudad y Naturaleza, bajo el lema “merging city and nature” dedica sus recursos a profundizar en la capacidad que tiene la naturaleza para combatir la emergencia climática. Los Premios y las Becas Cátedra Batlleiroig buscan estimular a los estudiantes a profundizar en estas temáticas, así como detectar el talento individual de interés para la empresa.

La BECA DE PRÁCTICAS CÁTEDRA BATLLEIROIG UPC tiene la misión de estimular y promover el aprendizaje practico de soluciones para combatir la emergencia climática. Se convocan 2 becas para realizar una práctica en Batlleiroig, con una duración de 6 meses, 525 horas de dedicación y remuneración de 8 euros/hora, que se hará via Convenio de Cooperació Educativa.(obriu en una finestra nova)

Podrá optar a esta beca el alumnado de Arquitectura GArq y MArq y de Paisajismo MBlandArch, de la UPC. [Si eres estudiante ETSAB, comueba si cumples los  requisitos para hacer convenios de prácticas(obriu en una finestra nova)

Los estudiantes interesados en esta beca de prácticas remuneradas podrán presentar sus escritos de motivación y CV académico, que se valorarán en función de su proximidad a los temas de interés de la Cátedra y los proyectos que se llevan a cabo a la empresa Batlleiroig. Los candidatos/as tendrán que entregar la documentación establecida en las bases antes del 02/06/23 a las 23:59 h. 

→ Accede a las bases de les becas
→ Consulta cualquier duda en referencia a las becas en practiques.catedra@batlleiroig.com

El PREMIO CÁTEDRA BATLLEIROIG UPC se otorga al mejor TFM —Trabajo Final del Máster Habilitante de Arquitectura (MArq) o del Máster Universitario de Paisajismo (MBlandArch)— que, desde la Arquitectura, el Urbanismo o el Paisajismo, aporte soluciones para combatir la emergencia climática y construir las ciudades del futuro. El premio será otorgado por la Cátedra Batlleiroig y tendrá un importe de 1000 €.

Podrán optar al premio los estudiantes de la UPC que hayan obtenido una nota de Excelente o Matrícula de honor en un TFG de Grado en Estudios de Arquitectura (GArq), un TFM de Máster Habilitante de Arquitectura (MArq) o de Paisajismo (MBLandArch) de la UPC y que hayan sido entregados en el periodo comprendido entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022. Los candidatos de ambas convocatorias tendrán que entregar la documentación establecida en las bases antes del 30/06/23 a las 23:59 h.

→ Accede a las bases del premio
→ Consulta cualquier duda en referencia al premio en premi.catedra@batlleiroig.com

 

Contingut relacionat: