Vés al contingut (premeu Retorn)

MOBILITAT PDI: ajuts Erasmus+KA131 per docència o formació

 

MOBILITAT PDI: ajuts Erasmus+KA131 per docència o formació

estades de curta durada per Docència (STA) o per Formació (STT)

Convocatòria UPC ajuts Erasmus+KA131 per mobilitat PDI curs 2023/2024
STA: mobilitat de professorat per a missions docents
STT: mobilitat de professorat per a estades de formació

 

La UPC ha publicat la nova convocatòria d’ajuts per mobilitats del PDI per aquest curs 2023/2024 en el marc del programa Erasmus+ KA131, oberta a tots els professors vinculats activament a la UPC.

NOVETAT! S’ofereixen 2 modalitats d’estada: per impartir docència (STA-Staff Mobility for Teaching) o bé per rebre formació (STT- Staff Mobility for Training)


MODALITATS

STA: estada docent a una universitat dels països inclosos a la convocatòria amb la qual existeixi prèviament un acord interinstitucional Erasmus+ vigent amb l’ETSAB que contempli la mobilitat de professorat. Veure Taula Acords ETSAB o Consultar l’ abans de presentar la sol·licitud.

STT: estada formativa a entitats dels països inclosos a la convocatòria que participin del programa Erasmus+, com universitats sense necessitat d’un acord interinstitucional Erasmus+ previ, o d’altres institucions (consorcis, empreses...). Queden excloses les estades de recerca.

Hi ha la possibilitat de realitzar una estada combinada (Docència + Formació) si es fa a una universitat amb acord Erasmus+ vigent que ho contempla.

 

CONDICIONS

Les estades de mobilitat es poden fer fins el 31 de JULIOL de 2024

La durada mínima de l’estada és de 2 dies i el nombre màxim de dies finançats serà de 5 dies (+ 2 dies de viatge si es justifiquen documentalment).

En el cas d’estada STA, és obligatori impartir com a mínim 8 hores de docència a la universitat de destinació (o 4 hores si és una estada combinada Docència + Formació)

L’import de l’ajut depèn de la durada de l’estada i del país de destinació, i contribueix a cobrir part de les despeses tant de viatge com d’allotjament i manutenció.

Veure Bases Convocatòria UPC

 

CALENDARI

Al llarg del curs s’obriran 3 finestres de presentació de sol·licituds i concessió d’ajuts:

1a Finestra: > sol·licitud fins 10 novembre 2023 > resolució 18 desembre 2023
2a Finestra: > sol·licitud 15-26 gener 2024 > resolució 29 febrer 2024
3a Finestra: > sol·licitud 20-31 maig 2024  > resolució 1 juliol 2024

 

SOL·LICITUD i DOCUMENTACIÓ

Descarregar les Instruccions ETSAB i seguir les indicacions per omplir la documentació

El professor haurà de presentar la sol·licitud a la Seu Electrònica UPC:  https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Ajut_mobilitat_docent_ERASMUS_KA131

  • Omplir dades del Formulari, indicant ETSAB (210) com escola gestora
  • Adjuntar dos documents PDF:  

DOC1 Declaració responsable mobilitat internacional

DOC2 per estada STA o combinada: Teaching Mobility Agreement (Pla de Mobilitat Docent)

DOC2 per estada STT: Training Mobility Agreement (Pla de Formació)


resolució de la convocatòria

La Sotsdirecció de Relacions Internacionals ETSAB comprovarà l’existència d’un acord bilateral vigent en el cas de la modalitat STA o combinada, signarà els Mobility Agreements vàlids i prioritzarà les sol·licituds presentades per tots els professors vinculats a l’ETSAB a cada un dels terminis establerts a la convocatòria.

El Gabinet de Relacions Internacionals de la UPC publicarà la resolució de les sol·licituds i adjudicarà els ajuts d’acord amb els criteris establerts a la convocatòria.

TERMINI: aprox. 1 mes posterior a cada finestra de presentació de sol·licituds
+ 10 dies naturals per presentar al·legacions a la Seu Electrònica UPC

en cas de rebre l’ajut...

El professor rebrà una notificació a la seva adreça de correu electrònic UPC amb instruccions sobre els tràmits a seguir.

_ DOCUMENTACIÓ PRÈVIA AL VIATGE:

  • Conveni de Subvenció
  • COBERTURA SANITÀRIA: Per a tots els beneficiaris d’un ajut STA/STT, el Gabinet de Relacions Internacionals UPC contractarà una assegurança OnCampus abans de l’estada.

_ DOCUMENTACIÓ POSTERIOR AL VIATGE
   Lliurar a la Seu Electrònica UPC:

  • Certificat d’estada (signat per institució acollida)
  • Documentació justificativa del viatge (reserva vols i targetes embarcament)

_ ENQUESTA FINAL ONLINE:
En el termini dels 30 dies posteriors a l’estada, el beneficiari rebrà via e-mail una invitació per emplenar un Qüestionari EU en línia (EU Survey).

pagament de l’ajut

L’ajut es pot rebre en dos terminis

70% abans d’iniciar l’estada si s’ha lliurat correctament la documentació prèvia al Gabinet de Relacions Internacionals UPC.

30% restant a la tornada de la mobilitat, un cop lliurats tots els documents justificatius posteriors a la Seu Electrònica UPC i realitzada l’enquesta final online.