Vés al contingut (premeu Retorn)

Mesures COVID 2021-22

 

 

ACTUALITZACIÓ MESURES COVID (10/01/2022)

D'acord amb les instruccions rebudes pel Rectorat d'aquesta Universitat, i atesa l'evolució de la pandèmia de la COVID-19, se seguiran les indicacions següents:

  • Provisionalment i mentre no s'indiqui el contrari, el servei de la biblioteca es mantindrà obert seguint les directrius que s'anuncien a la seva pàgina web: exclusivament per a persones de la UPC, 70% d'ocupació i prèvia reserva.
  • Les sales d’estudi es tancaran provisionalment, exceptuant la sala d'estudis B (Torres Clavé) que s'obrirà amb servei de vigilància de 8 a 20h, i seguint  els protocols de protecció de seguretat individual: distància, ús de mascareta i rentat de mans.
  • Sobre l'avaluació final de gener i les poques activitats lectives programades, es mantenen les mesures que ja hem anunciat aquests dies.
  • En definitiva, es prendran les accions necessàries per continuar garantint l'activitat docent segons les directrius que estableixi la Generalitat en cas d'un empitjorament de la situació actual
  • La gerència de la UPC donarà les instruccions oportunes al PAS per a la gestió de les seves tasques, d'acord amb el compliment de les recomanacions de la funció pública de la Generalitat

 

ACTUALITZACIÓ MESURES COVID (16/12/2021)

Davant l’evolució de la situació epidemiològica a Catalunya i sempre supeditats a possibles mesures a nivell UPC o Consell Interuniversitari, l’ETSAB adapta el protocol COVID per intentar preservar l’inici presencial de les classes del segon semestre. En aquest sentit, és important disminuir al màxim les interaccions a l’Escola durant el proper mes de gener, just després de les festes nadalenques i en ple procés d’avaluació final. Per això, es prendran les següent mesures:

 • L’avaluació final que consisteixi en l’entrega de treballs o projectes es farà de manera telemàtica.
 • Els exàmens o proves de caràcter presencial que no es puguin substituir per formats telemàtiques es podran continuar desenvolupant a les aules, el dies i hores previstes, amb totes les mesures de distanciament, ventilació i mascareta, i amb la mínima interacció amb els documents escrits o dibuixos.
 • Les tutories o revisions de l’avaluació continuada i/o de l’avaluació final es faran de manera telemàtica.
 • Les reunions de coordinació i/o treball es faran de manera telemàtica.
 • Les defenses de TFE es faran de manera telemàtica fins a nou avís.
 • Les sales d’estudi que funcionaran durant el mes de gener de manera controlada seran: A (en el moment que acabin les obres de reforma i adeqüació) i Torres Clavé. Preguem que s’utilitzin amb el màxim de respecte de les mesures COVID. No obstant, sempre que sigui possible, millor utilitzar els espais de treball individual de les biblioteques UPC.
 • Al marge de les sales d’estudis, no es podran utilitzar cap altre espai com a espais de treball.
 • Qualsevol acte docent només es podrà dur a terme en les aules previstes a tal efecte.

Us preguem el màxim de respecte i compressió per aquesta adaptació de les mesures COVID del centre, que no persegueixen altre cosa que protegir la salut de la comunitat i treballar per a la màxima de presencialitat docent durant el 2n semestre.

 

  

SIMPTOMATOLOGIA PRÈVIA A L’ACCÉS A L’ETSAB I AL CAMPUS

Els requisits d'accés al centre educatiu són responsabilitat de tothom, abans d’anar a l’ETSAB, s’ha de comprovar que no es presenti cap altre símptoma o situacions següents:

1. Tenir algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19:

 • Febre o febrícula (per sobre de 37.5ºC)
 • Tos
 • Dificultat per a respirar
 • Mal de coll*
 • Refredat nasal*
 • Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
 • Mal de panxa amb vòmits o diarrea
 • Pèrdua d’olfacte o gust

*Només si apareixen conjuntament amb algun altre símptoma de la llista.

2. Us trobeu en aïllament perquè heu estat diagnosticat/da de COVID-19.
3. Esteu en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
4. Conviviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
5. Us trobeu en període d’aïllament preventiu per haver estat identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.

Per a qualsevol informació addicional https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ o podeu posar-vos en contacte amb el 061 SALUT Respon

AGENDA DEL DIA DE L’ESTUDIANTAT

Si ets estudiant, comprova les classes teòriques presencials que tinguis durant el dia ja que tenen una limitació del 70% de l’aforament i intenta arribar amb suficient temps per no produir aglomeracions a les entrades i evita accedir al Campus si no és necessari. Els aforaments normatius estaran indicats a l’entrada de l’aula. En el cas de les classes pràctiques l’aforament és del 100% normatiu i en el cas de les classes teòriques són del 70% del normatiu o el percentatge que indiquin les autoritats sanitàries. 

Per tal de garantir els aforaments simultàniament a les classes condicionades de teoria, s’han habilitat espais per a la connexió online i el seguiment sincrònic de les classes tant a la biblioteca –com fins ara–, com a l’espai Torres Clavé. Mitjançant un sistema de control d’accés i la vigilància de personal del centre, l’estudiantat que per qüestions d’aforament no pugui romandre a la classe assignada, podrà connectar-se per seguir les lliçons de teoria en aquests “espais docents mirall”.

Revisa diàriament els missatges que rebis al correu de la UPC que tens com estudiant, i les Ateneas (plataforma educativa) de cada assignatura, per si hi hagués alguna indicació en aquest sentit.

Recorda de portar el teu propi material per la classe i també el teu portàtil/tablet carregat i auriculars. També és recomanable que portis una bateria portàtil de càrrega i/o un allargador d’endoll de corrent de 3 o 4m.

Comprova la bateria dels teus dispositius i ordinador o tablet per tal que et pugui donar suficient autonomia durant les classes que tindràs durant el dia. No totes les aules disposen d’endolls per cobrir totes les necessitats.

Així mateix, quan es requereixi connectar-se des de les aules a classes en streaming, s’haurà de deixar d’utilitzar el servei wifi EDUROAM, per tal de facilitar la circulació de dades.

AIGUA i MENJAR

Es recomana portar una ampolla d’aigua per a ús personal, ja que les fonts de l’edifici només són per reomplir les ampolles i es demana que no es facin servir per beure a galet per tal d'evitar la propagació del virus.

Podeu menjar i beure en les classes per tal d’evitar els desplaçaments a l’exterior o les aglomeracions en els passadissos, sempre amb la màxima precaució de no embrutar les aules i les taules de treball.

Els accessos i sortides de l’ETSAB es faran principalment per l’entrada principal de l’Avinguda Diagonal. També podeu entrar per l’accés a la biblioteca. 

Trobareu punts nets repartits per tot l’edifici de Segarra i Coderch.

Recordeu que heu de seguir sempre la senyalització que trobareu per tota l’escola. Cal que l’accés a les aules i als espais comuns es faci en tot moment de forma esglaonada. Eviteu les aglomeracions.

No estigueu als passadissos i ni als espais comuns més del que és estrictament necessari.

MASCARETES

És obligatori l’ús de mascareta en tot moment i en tota l’activitat que es realitzi al Campus i a l’ETSAB amb independència de la distància física entre persones.

DESCANSOS I HORES LLIURES ENTRE CLASSES

Durant els descansos no estigueu als passadissos i ni als espais comuns més del que és estrictament necessari. Si teniu hores lliures entre les classes aneu als espais exteriors mantenint la distància de seguretat d’1,5m i no deixant la mascareta.

No està permès fumar dins el perímetre de l’ETSAB ni en els accessos immediats.

No hi haurà ni aules ni sales d’estudis lliures, si necessiteu algun lloc d’estudi podeu reservar un espai a la biblioteca accedint a https://bibliotecnica.upc.edu/etsab 

ACCÉS ALS SERVEIS DE L’ESCOLA

Podeu trobar obert els serveis de: Laboratori de maquetes; Serveis de gestió acadèmica, mobilitat i convenis de cooperació, de recerca, TIC, d’economia i direcció; i Biblioteca com a lloc per treball personal amb reserva prèvia.

Podeu consultar la informació dels horaris d’atenció i modalitats de contacte a https://etsab.upc.edu/ca/serveis

Quan entreu a classe heu de netejar-vos les mans amb gel hidroalcohòlic que trobareu al costat de la porta d’entrada.

Cada classe disposarà d’un polvoritzador per a superfícies i mans i paper per tal de netejar la taula i l’ordinador del professorat.

Cada aula també disposarà d’un cubell pels residus.

El mobiliari de l’aula no es podrà moure de la seva disposició. A l’entrada de l’aula hi trobareu una fitxa de les característiques de l’aula.

No es podrà superar l’aforament dels espais.

S’ha de respectar el 1.5m de distància i no es pot compartir material de cap tipus.

S’ha d’anar sempre amb la mascareta posada excepte per beure i menjar.

Sempre que sigui possible es mantindran les finestres i portes obertes de les classes, en cas que no es pugui, s’insta al professorat que deixin les finestres obertes entre classe i classe per tal de facilitar la ventilació de l’aire.

És important mantenir un control dels estudiants que entren a cada classe per fer més efectiva la traçabilitat de les possibles persones afectades. Tant el professorat com el propi estudiant pot portar el control d’assistència a través d’Atenea: https://serveistic.upc.edu/ca/atenea/doc-tecnica/activitat_assistencia/draft-assistencia

Pel que fa als guixos i als esborradors de les pissarres, es desinfectaran i es portaran a la consergeria. Cada professor pot dirigir-se a consergeria a buscar la caixa de guixos i esborrador que després de les classes hauran de tornar a consergeria perquè torni a passar per un procés de desinfecció

MESURES ESPECÍFIQUES PER A LA PREVENCIÓ I TRAÇABILITAT

En les classes presencials el professorat haurà de passar llista d’assistència. No poden participar a les assignatures estudiantat que no estigui matriculat oficialment.

En el cas d’agafar un autocar o per a qualsevol desplaçament col·lectiu, igualment heu de tenir un llistat precís de totes les persones que hi participen, estudiantat i PDI, de manera que si hi hagués un cas, es puguin iniciar el procés de traçabilitat i aïllar/confinar als grups de les assignatures que fossin necessàries.

Estan prohibides les activitats docents en espais privats. Tampoc en espais públics tancats que no compleixin les mesures de salubritat i aforament marcades per les autoritats sanitàries i la UPC. Per a qualsevol dubte, especialment en relació a l’ocupació d’espais tancats, s’ha d’informar a la direcció del centre.

Les classes a l’aire lliure amb presència del PDI poden mantenir les mateixes ràtios previstes a les diferents activitats formatives de l’assignatura en espais interiors (grups grans, mitjans o petits). Sempre amb mascareta, distància social i rentat freqüent de les mans. Sense la presència del PDI, l’estudiantat no podrà reunir-se en grups que superin les 10 persones o el nombre que indiqui en cada moment l’autoritat competent.

En el cas que una persona de l’escola detecti símptomes de COVID-19 ha d’informar a al 061/Salut Respon i al Servei de Prevenció de la UPC () o a la coordinadora COVID de l’ETSAB ()

En el cas que estigui implicada una persona PDI o PAS es traslladarà la informació a l’àrea sanitària (ASPY prevenció) del servei de prevenció de riscos laborals de la UPC ( ) .

PROTOCOL PER AL SEGUIMENT DE CONTACTES

Trobareu el protocol que marquen les autoritats sanitàries a:

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/

ACTUALITZACIÓ MESURES COVID 16/12/2021

Davant l’evolució de la situació epidemiològica a Catalunya i sempre supeditats a possibles mesures a nivell UPC o Consell Interuniversitari, l’ETSAB adapta el protocol COVID per intentar preservar l’inici presencial de les classes del segon semestre. En aquest sentit, és important disminuir al màxim les interaccions a l’Escola durant el proper mes de gener, just després de les festes nadalenques i en ple procés d’avaluació final. Per això, es prendran les següent mesures:

 • L’avaluació final que consisteixi en l’entrega de treballs o projectes es farà de manera telemàtica.
 • Els exàmens o proves de caràcter presencial que no es puguin substituir per formats telemàtiques es podran continuar desenvolupant a les aules, el dies i hores previstes, amb totes les mesures de distanciament, ventilació i mascareta, i amb la mínima interacció amb els documents escrits o dibuixos.
 • Les tutories o revisions de l’avaluació continuada i/o de l’avaluació final es faran de manera telemàtica.
 • Les reunions de coordinació i/o treball es faran de manera telemàtica.
 • Les defenses de TFE es faran de manera telemàtica fins a nou avís.
 • Les sales d’estudi que funcionaran durant el mes de gener de manera controlada seran: A (en el moment que acabin les obres de reforma i adeqüació) i Torres Clavé. Preguem que s’utilitzin amb el màxim de respecte de les mesures COVID. No obstant, sempre que sigui possible, millor utilitzar els espais de treball individual de les biblioteques UPC.
 • Al marge de les sales d’estudis, no es podran utilitzar cap altre espai com a espais de treball.
 • Qualsevol acte docent només es podrà dur a terme en les aules previstes a tal efecte.

Us preguem el màxim de respecte i compressió per aquesta adaptació de les mesures COVID del centre, que no persegueixen altre cosa que protegir la salut de la comunitat i treballar per a la màxima de presencialitat docent durant el 2n semestre.

 

*****************************

 

L’evolució de la situació epidemiològica a Catalunya ha obligat al Govern de la Generalitat a adoptar al llarg dels darrers mesos una sèrie de mesures especials de contenció de l’activitat laboral i social i en matèria de salut pública per aturar la transmissió del virus de la COVID-19 per protegir la salut de la població.

Per tal de garantir l’adequada implementació de les successives mesures (Resolució SLT/2048/2021) i per preparar el progressiu retorn a la normalitat ciutadana i laboral, l'ETSAB garanteix la màxima presencialitat simultània possible atenent a les resolucions que es vagin publicant i sempre d'acord amb el Pla de Contingència de la UPC, que fixarà pel curs 2021-2022 les mesures de distanciament, higiene i seguiment de casos COVID. Cal recordar que el 29 de juny de 2020, el Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT va aprovar el Pla Sectorial d’Universitats, que estableix que cada universitat elaborarà i aprovarà el seu pla de contingència específic, que haurà de respectar, entre d’altres, les mesures establertes en el Pla Sectorial, que s'actualitzarà aquest mes de juliol.

En aquest context normatiu cal senyalar també la "Proposta d’acord sobre la modalitat de l’activitat acadèmica i d’impartició de la docència dels estudis de grau i de màster universitari en el sistema universitari de Catalunya, per al curs 2021-2022", que va emetre el Consell Interuniversitari de Catalunya, reunit el 26 de març de 2021. En la citada proposta s'amplia el període d'excepcionalitat acadèmica pel curs 2021-2022 i es dona un marc jurídic per implementar les mesures preventives que calguin per tal de garantir el desenvolupament de l'activitat lectiva, d'investigació i de gestió. Així doncs, durant aquest període excepcional, els programes de grau, de màster universitari i de doctorat:

 • Mantindran la seva modalitat d’impartició docent determinada, si bé les universitats podran organitzar entorns virtuals en cada programa, per tal d’assegurar que els estudiants obtinguin els resultats d’aprenentatge esperats, mitjançant una altra modalitat en el cas que no es pogués impartir la docència tal i com estableixen les memòries verificades.
 • Les universitats podran introduir canvis en els elements dels programes formatius que s'hagin de veure alterats: activitats presencials en grups grans, pràctiques externes, mobilitat, entre altres.
 • Les universitats podran anunciar i difondre públicament la possibilitat d’organitzar els entorns virtuals necessaris en cada programa, però no difondre un canvi de modalitat del programa sense haver estat aprovat prèviament.

Així doncs, amb aquest context i atenent a les característiques pròpies de la docència de l'ETSAB i les infraestructures disponibles, pel curs 2021-2022 les condicions de presencialitat lligades a la matrícula tenen aquests objectius (Les mesures específiques d’higiene, ventilació, distància interpersonal, senyalització i traçabilitat, seran les recollides pel Pla de Contingència de la UPC):

 • Preservar la màxima docència presencial adaptada possible, atenent a les ràtios de simultaneïtat i ocupació que marquin les diferents directrius competents. Aquesta presencialitat serà obligatòria al Grau i al MarqEtsaB Màster Universitari en Arquitectura, i s'adaptarà a la realitat de cada programa de Màster no habilitant, amb un estudiantat d'àmbit internacional i per tant sotmès a d'altres condicionants.
 • Garantir l’avaluació final de manera presencial.
 • Garantir la protecció i seguretat dels membres de la comunitat universitària, amb especial atenció a les situacions de risc del PDI i del PAS.
 • Habilitar l’activitat plena en tots els àmbits per oferir la màxima prestació del servei, presencial o telemàtic.
 • Flexibilitzar i desenvolupar a distància algunes activitats de docència, de recerca i de gestió si les circumstàncies sanitàries i les mesures normatives ho requereixen.

En resum, cal senyalar que en cap cas el seguiment de les diferents titulacions i estudis que oferta l’ETSAB es podrà realitzar exclusivament en format online, donada la verificació dels mateixos en format presencial i la programació d’activitats presencials dintre de l’escola o en espais exteriors. El centre preservarà, doncs, el dret a la presencialitat dels seus matriculats, atenent en tot moment a les indicacions de les mesures preventives de protecció de les normatives prescriptives.

torres-clave-biblioteca.jpg