Vés al contingut (premeu Retorn)

Mesures COVID

 

 

 

 

Recordeu que, per tal de justificar la mobilitat, podeu obtenir el document de vinculació a la UPC:

 • Si sou estudiantat, el certificat de matrícula, que podeu trobar a l'e-secretaria.
 • Si sou PDI al portal de Personal PDI, dins l'apartat de Racó Personal > Dades de vinculació > Vinculació amb dades laborals.
 • Si sou PAS al portal de Personal PAS, dins l'apartat de Racó Personal > Dades de vinculació > Vinculació amb dades laborals.

SIMPTOMATOLOGIA PRÈVIA A L’ACCÉS A L’ETSAB I AL CAMPUS

Els requisits d'accés al centre educatiu són responsabilitat de tothom, abans d’anar a l’ETSAB, s’ha de comprovar que no es presenti cap altre símptoma o situacions següents:

1. Tenir algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19:

 • Febre o febrícula (per sobre de 37.5ºC)
 • Tos
 • Dificultat per a respirar
 • Mal de coll*
 • Refredat nasal*
 • Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
 • Mal de panxa amb vòmits o diarrea
 • Pèrdua d’olfacte o gust

*Només si apareixen conjuntament amb algun altre símptoma de la llista.

2. Us trobeu en aïllament perquè heu estat diagnosticat/da de COVID-19.
3. Esteu en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
4. Conviviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
5. Us trobeu en període d’aïllament preventiu per haver estat identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.

Per a qualsevol informació addicional https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ o podeu posar-vos en contacte amb el 061 SALUT Respon

AGENDA DEL DIA DE L’ESTUDIANTAT

Si ets estudiant, comprova les classes presencials que tinguis durant el dia i intenta arribar amb suficient temps per no produir aglomeracions a les entrades i evita accedir al Campus si no és necessari.

Revisa diàriament els missatges que rebis al correu de la UPC que tens com estudiant, i les Ateneas (plataforma educativa) de cada assignatura, per si hi hagués alguna indicació en aquest sentit.

Recorda de portar el teu propi material per la classe i també el teu portàtil/tablet carregat i auriculars. També és recomanable que portis una bateria portàtil de càrrega i/o un allargador d’endoll de corrent de 3 o 4m.

Comprova la bateria dels teus dispositius i ordinador o tablet per tal que et pugui donar suficient autonomia durant les classes que tindràs durant el dia. No totes les aules disposen d’endolls per cobrir totes les necessitats.

Així mateix, quan es requereixi connectar-se des de les aules a classes en streaming, s’haurà de deixar d’utilitzar el servei wifi EDUROAM, per tal de facilitar la circulació de dades.

AIGUA i MENJAR

El servei de bar està tancat per la qual cosa, qualsevol membre de la comunitat que hagi de venir presencialment, es recomana que porti una ampolla d’aigua per a ús personal, ja que les fonts de l’edifici només són per reomplir les ampolles i es demana que no es facin servir per beure a galet per tal d'evitar la propagació del virus.

Podeu menjar i beure en les classes per tal d’evitar els desplaçaments a l’exterior o les aglomeracions en els passadissos, sempre amb la màxima precaució de no embrutar les aules i les taules de treball.

Els accessos i sortides de l’ETSAB es faran principalment per l’entrada principal de l’Avinguda Diagonal. També podeu entrar per l’accés a la biblioteca. Les aules de l’edifici Coderch no es faran servir aquest curs fins que no tinguin les condicions de ventilació necessàries.

Trobareu punts nets repartits per tot l’edifici de Segarra.

Recordeu que heu de seguir sempre la senyalització que trobareu per tota l’escola. Cal que l’accés a les aules i als espais comuns es faci en tot moment de forma esglaonada. Eviteu les aglomeracions.

No estigueu als passadissos i ni als espais comuns més del que és estrictament necessari.

MASCARETES

És obligatori l’ús de mascareta en tot moment i en tota l’activitat que es realitzi al Campus i a l’ETSAB amb independència de la distància física entre persones.

El PDI i PAS pot obtenir la seva mascareta a la consergeria del centre.

Els estudiants la poden obtenir a la Biblioteca de l’ETSAB

DESCANSOS I HORES LLIURES ENTRE CLASSES

Durant els descansos no estigueu als passadissos i ni als espais comuns més del que és estrictament necessari.

Si teniu hores lliures entre les classes aneu als espais exteriors mantenint la distància de seguretat d’1,5m i no deixant la mascareta.

Si no teniu temps entre classe i classe podeu menjar i beure a l’aula.

No està permès fumar dins el perímetre de l’ETSAB ni en els accessos immediats.

No hi haurà ni aules ni sales d’estudis lliures, si necessiteu algun lloc d’estudi podeu reservar un espai a la biblioteca accedint a https://bibliotecnica.upc.edu/etsab 

ACCÉS ALS SERVEIS DE L’ESCOLA

Podeu trobar obert els serveis de: Laboratori de maquetes; Reprografia Canon; Serveis de gestió acadèmica, mobilitat i convenis de cooperació, de recerca, TIC, d’economia i direcció; i Biblioteca com a lloc per treball personal amb reserva prèvia.

Podeu consultar la informació dels horaris d’atenció i modalitats de contacte a https://etsab.upc.edu/ca/serveis

Els serveis de bar i laboratori d’impressions Control P de moment estaran tancats.

RESERVES D’ESPAIS PER A DOCÈNCIA

Les setmanes lectives de Primer Curs, no es reservarà cap aula interior a l'edifici Segarra per a la docència de la resta de nivells, sí es podran reservar la C-B1, C-B2, C-B3 i C-B4. Les setmanes itinerants de la resta de nivells tindrà prioritat el curs de cada setmana en qüestió, i només de manera excepcional es podran reservar aules buides per altres cursos, sempre en funció de la disponibilitat i segons el protocol de reserva d’espai ETSAB.

Els espais exteriors docents habilitats a tal efecte es podran reservar pel mateix procediment que els interiors, sense cap altre restricció que les indicades a la web de l’escola i la seva disponibilitat. No es podran reservar espais de manera continua diverses setmanes ni des de les unitats departamentals. La reserva la sol·licitarà el responsable de l’assignatura en qüestió i la direcció del centre prioritzarà les reserves.

Quan entreu a classe heu de netejar-vos les mans amb gel hidroalcohòlic que trobareu al costat de la porta d’entrada.

Cada classe disposarà d’un polvoritzador per a superfícies i mans i paper per tal de netejar la taula i l’ordinador del professorat.

Cada aula també disposarà d’un cubell pels residus.

El mobiliari de l’aula no es podrà moure de la seva disposició. A l’entrada de l’aula hi trobareu una fitxa de les característiques de l’aula.

No es podrà superar l’aforament dels espais.

S’ha de respectar el 1.5m de distància i no es pot compartir material de cap tipus.

S’ha d’anar sempre amb la mascareta posada excepte per beure i menjar.

Sempre que sigui possible es mantindran les finestres i portes obertes de les classes, en cas que no es pugui, s’insta al professorat que deixin les finestres obertes entre classe i classe per tal de facilitar la ventilació de l’aire.

És important mantenir un control dels estudiants que entren a cada classe per fer més efectiva la traçabilitat de les possibles persones afectades. El professorat pot portar el control d’assistència a través d’Atenea.

Pel que fa als guixos i als esborradors de les pissarres, es desinfectaran i es portaran a la consergeria. Cada professor pot dirigir-se a consergeria a buscar la caixa de guixos i esborrador que després de les classes hauran de tornar a consergeria perquè torni a passar per un procés de desinfecció

MESURES ESPECÍFIQUES PER A LA PREVENCIÓ I TRAÇABILITAT

En les classes presencials el professorat haurà de passar llista d’assistència. No poden participar a les assignatures estudiantat que no estigui matriculat oficialment.

En el cas d’agafar un autocar o per a qualsevol desplaçament col·lectiu, igualment heu de tenir un llistat precís de totes les persones que hi participen, estudiantat i PDI, de manera que si hi hagués un cas, es puguin iniciar el procés de traçabilitat i aïllar/confinar als grups de les assignatures que fossin necessàries.

Els grups de matrícula seran grups bombolla i no es podran barrejar. En el cas de les assignatures de taller de Projectes i Urbanisme de 2n a 5e, aquest primer semestre, donat l’escassa presencialitat, bastarà tenir en compte un estricte control de l’assistència.

Estan prohibides les activitats docents en espais privats. Tampoc en espais públics tancats que no compleixin les mesures de salubritat i aforament marcades per les autoritats sanitàries i la UPC. Per a qualsevol dubte, especialment en relació a l’ocupació d’espais tancats, s’ha d’informar a la direcció del centre.

Les classes a l’aire lliure amb presència del PDI poden mantenir les mateixes ràtios previstes a les diferents activitats formatives de l’assignatura en espais interiors (grups grans, mitjans o petits). Sempre amb mascareta, distància social i rentat freqüent de les mans. Sense la presència del PDI, l’estudiantat no podrà reunir-se en grups que superin les 10 persones o el nombre que indiqui en cada moment l’autoritat competent.

En el cas que una persona de l’escola detecti símptomes de COVID-19 ha d’informar a al 061/Salut Respon i al Servei de Prevenció de la UPC () o a la coordinadora COVID de l’ETSAB ()

En el cas que estigui implicada una persona PDI o PAS es traslladarà la informació a l’àrea sanitària (ASPY prevenció) del servei de prevenció de riscos laborals de la UPC ( ) .

PROTOCOL PER AL SEGUIMENT DE CONTACTES

Trobareu el protocol que marquen les autoritats sanitàries a:

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/triptic-seguiment-contactes.pdf