Vés al contingut (premeu Retorn)

BEQUES AGAUR - Acreditació MATRC i Beca EQUITAT

Termini obert fins el 15 d'octubre

Aquesta acreditació l'hauran de sol·licitar:

- Els estudiants de secundària de la resta de Comunitats Autònomes, malgrat fossin becaris del MECD.

- Els estudiants que provinguin de qualsevol universitat (trasllat d'expedients, que inicien el màster havent fet el grau a una altra universitat, etc.) malgrat que haguessin gaudit de beca durant el curs 17/18.

- Els estudiants de la UPC que no van gaudir de beca durant el curs 17/18.

- Els estudiants de qualsevol centre de secundària català que no hagués gaudit de beca al curs 17/18.

En un mateix tràmit es sol·licita l'acreditació MATRC i la beca EQUITAT. A més caldrà sol·licitar la BECA MEC quan s'obri la convocatòria.

Pots sol·licitar-la fins el 15 d'octubre de 2018  a través de l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Si un estudiant que compleix els requisits acadèmics per a demanar la beca ha sol·licitat l'acreditació MATRC i en el moment de la matrícula no ha arribat encara la resposta, caldrà que formalitzi una matrícula ordinària amb pagament en entitat bancària (NO domiciliar el pagament) i que NO ABONI els imports fins que arribi la resolució de la seva petició, ja que si paga la matrícula no es podrà retornar l'import de la matrícula fins que es resolgui la beca. Si la resolució MATRC és positiva es recalcularà l'import i només caldrà abonar les taxes.

 Més informació consulta la informació de beques del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC