Vés al contingut (premeu Retorn)

Acreditacions MATRC AGAUR

Us informem que està obert el termini per a la sol·licitud de l'acreditació MATRC per part dels estudiants que volen formalitzar una matrícula condicional de becari però no poden acreditar que reuneixen els requisits econòmics i/o patrimonials. Enguany, l'AGAUR ha separat els procediments de l'acreditació MATRC i de la beca EQUITAT, que es publicarà properament.

Podeu trobar la informació al nostre web:

https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesAgaur/AcreditacionsMATRC

Aquesta acreditació l'hauran de sol·licitar:

- Els estudiants de secundària de la resta de Comunitats Autònomes, malgrat fossin becaris del MECD.

- Els estudiants que provinguin de qualsevol universitat (trasllat d'expedients, que inicien el màster havent fet el grau a una altra universitat, etc.) malgrat que haguessin gaudit de beca durant el curs 16/17.

- Els estudiants de la UPC que no van gaudir de beca durant el curs 16/17.

- Els estudiants de qualsevol centre de secundària català que no hagués gaudit de beca al curs 16/17.

No es poden acceptar credencials de beca en paper.

La sol·licitud s’ha de fer a través de l'Oficina Virtual de Tràmits (http://web.gencat.cat/ca/tramits/) a partir d’avui. Com en anys anteriors, el fitxer de resposta arribarà a la UPC en el termini de 10 dies a comptar des de la presentació de la sol·licitud.

Si un estudiant ha sol·licitat l'acreditació MATRC i en el moment de la matrícula no ha arribat encara la resposta, caldrà que formalitzi una matrícula ordinària amb pagament en entitat bancària i que NO ABONI els imports fins que arribi la resolució de la seva petició.