Vés al contingut (premeu Retorn)

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER CURSAR ESTUDIS A LA UPC PER A LA FINALITZACIÓ DE TESI DOCTORAL


2. Organisme convocant: Universitat Politècnica de Catalunya

3. Termini presentació sol·licituds: Des del dia 4 al dia 15 de setembre de 2021, ambdós inclosos, a les 14:00 h (hora local de Barcelona).

4. Convocatòria.

5. Procediment:

 • Les sol·licituds s’han de presentar a través de la plataforma de beques Santander: www.becas-santander.com/ca.
 • Així mateix, l’acceptació definitiva dels ajuts per part dels beneficiaris també es realitzarà a través de la mateixa plataforma.
 • AVÍS IMPORTANT: La convocatòria a la plataforma de beques Santander, no estarà disponible fins al dia d'inici del termini de presentació de sol·licituds (04 de setembre de 2021).

6. Documentació d'obligada entrega (a través de la plataforma de beques Santander:

 1. Matrícula curs 2020-2021.
 2. Informe favorable de la Comissió de Doctorat en l'últim curs acadèmic 2020-2021.
 3. Planificació i cronograma de la finalització de la tesi amb el vistiplau del director de la tesi.
 4. Currículum abreujat (CVA) del DRAC.

7. Requisits de les persones candidates:

Aquest ajut té la finalitat de promoure i facilitar la finalització de la tesi doctoral. Per poder ser admès a la convocatòria, els/les aspirants han de complir, en el moment que finalitza el termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents:

 • Haver gaudit d’un contracte predoctoral a l’empara d’una de les següents convocatòries: FPI-UPC, FPI-UPC específica o FI-AGAUR i que aquest hagi finalitzat en el període comprès entre el 01/07/20 i 30/06/21.
 • Durada del contracte predoctoral inferior a 4 anys
 • Que s’ hagin desenvolupat en part durant el període de pandèmia com a conseqüència del COVID-19 . 
 • Haver gaudit i finalitzat una pròrroga excepcional de contracte com a conseqüència de la COVID d’un màxim de 99 dies.
 • Estar matriculat o matriculada, el curs 2020-2021 de la tutela acadèmica del programa doctorat. Els programes de doctorat han de ser de la UPC.
 • No disposar d’un títol de Doctor o Doctora.
 • No haver renunciat al contracte predoctoral anteriorment vigent.
 • Haver estat avaluat favorablement per la Comissió de Doctorat en l'últim curs acadèmic 2020-2021.

arxivat sota: ,