Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis / Doctorat / Sol·licitud del títol de doctor/a

Sol·licitud del títol de doctor/a

 Podeu demanar el títol de Doctor o Doctora després que figuri avaluada la Tesi Doctoral al vostre expedient i sempre i quan estigueu al corrent de tots els pagaments. Condicions que podeu comprovar a la vostra  e-secretaria  abans d'iniciar el tràmit.

Assegureu-vos també, de mantenir actualitzada en aquesta plataforma el vostre email.


Email d’inici del tràmit 

 Per iniciar el tràmit, només cal que envieu un email a secretariadoctorat.utgab@upc.edu 

 1. Poseu a l’assumpte: Sol·licitud de títol + el vostre nom 

 2. Adjunteu DNI o Passaport (nacionalitat espanyola) o NIE o Passaport (nacionalitat estrangera). Aquest document no serà necessari si heu llegit la tesi recentment i us consta que tenim aquest document encara vigent, cosa que comprovarem. (En cas de títols anteriors a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) adjunteu DNI per als espanyols i Passaport per als estrangers. 

3. Si cal, indiqueu els accents a afegir al vostre nom. Els noms i cognoms hauran de figurar al títol exactament igual que al document d’identitat, però es poden afegir els accents que ortogràficament corresponguin i les conjuncions “i” ó “y” entre els cognoms, si és que desitgeu que figurin al Títol i al Suplement Europeu al Títol (SET) que l'acompanya. 

4. Només si us caldrà realitzar tràmits de legalització de la documentació del doctorat, perquè surti efectes a l’estranger, indiqueu: 

* Nom del país estranger.

* Persona de contacte: Nom, telèfon i email. Dades de la persona que recollirà la documentació, quan estigui enllestida (ja sigui el doctorand/a o una altra persona). 

5. Si no us caldrà realitzar tràmits de legalització, però voleu disposar d’un CTT (certificat de títol en tràmit), indiqueu-lo a l’email, així com l’idioma del mateix (por ser en català o castellà). El rebreu per correu electrònic

Posteriorment , des de la nostra Secretaria de Doctorat rebreu el full de sol·licitud del títol. 

 

Per continuar el tràmit: 

 Quan hàgis rebut el full de sol·licitud del títol (un o dos dies després),

 A) Connecta't a e-Secretaria per abonar la taxa d'expedició del Títol i del Suplement europeu al Títol (SET). IMPORTANT! comprova que les dades del full de sol·licitud del títol són correctes. Si no ho són, ABANS DE PAGAR, comunica-ho a secretariadoctorat.utgab@upc.edu

 

B)     Connecta’t a la Seu Electrònica de la UPC

  • Clica el botó Tramita (Comunitat UPC) per accedir al formulari de sol·licitud.
  • Identifica't amb el nom d'usuari i contrasenya de la resta d'intranets UPC i segueix tots els passos.
  • Emplena la sol·licitud i annexa els documents que especifica el formulari:

   * Imatge del document d'identitat vigent per les dues cares

   * Full de sol·licitud del títol revisat i signat de manera manuscrita o electrònicament

   * Rebut de pagament, només en cas que hagis pagat la taxa en efectiu a una entitat bancària (no és   necessari adjuntar-lo si l’has abonat mitjançant e-Secretaria).

  • Signa i envia el formulari que has generat.

Podràs descarregar el justificant.  Si no es  genera un justificant, significa que no has completat la sol·licitud i no es podrà tramitar el títol.

NO és necessari comunicar la finalització correcta del tràmit a la Secretaria de Doctorat.

Quan haguem revisat la documentació, emetrem el Resguard del títol i del SET i te'l farem arribar per email. 

Aquest és el document que acredita la teva condició de doctor o doctora i et dona tots els drets establerts a la legislació vigent. Conté la informació en tres idiomes - català, castellà i anglès –.  El Títol definitiu pot trigar en ser emès al voltant d’un any o any i mig.     

 

Documentació addicional

Que facilitarem, en  format legalitzable, als doctorands que hagin indicat al punt 4 de l’email citat anteriorment que necessitaran realitzar tràmits de legalització: 

 * CTT (certificat de títol en tràmit). Es tracta d’un certificat, gratuït, provisionalment substitutori del títol, fins que aquest sigui emès.

* Pla d’Estudis i (si procedeix) Programa de les assignatures. Amb certificació gratuïta.

* Certificat acadèmic oficial. El podeu demanar a través de la vostra e-Secretaria, abonant la taxa d’expedició de certificacions acadèmiques.

El CTT es rebrà per email.  Per tal de legalitzar-lo, cal seguir el procediment especial següent:

  1. Enviar prèviament el CTT, en format digital, per correu electrònic a la següent adreça: legalizaciones.cat@correo.gob.es D’aquesta manera, des del servei de legalitzacions validen la signatura.
  2. Demanar cita prèvia per fer el tràmit de legalització a través del link següent:  https://ssweb.seap.minhap.es/icpplus/volverPortada
  3. Personar-se el dia i a la hora indicades, amb el CTT imprès. Si fa el tràmit una tercera personal, cal que s’identifiqui adequadament i que porti una autorització expressa original, així com còpia del document d’identitat de la persona interessada

Els altres dos certificats es recolliran a la Secretaria general de la UPC, des d’on avisaran directament a la persona de contacte indicada pel doctorand/a.    

NOTA: Si també heu realitzat un màster a la nostra Universitat, per a qualsevol informació o documentació que necessiteu sobre aquests estudis cal que contacteu directament amb la Secretaria de Grau i Màster: secretaria.etsab@upc.edu.   

  

Legalització de documents acadèmics 

El procediment a seguir per part de les persones que vulguin legalitzar documents acadèmics és l'indicat pel Servei de Legalització de l’Alta Inspección de Educación de la Delegación del Govern a Catalunya.

Si fa el tràmit una tercera persona,haurà d’identificar-se i portar una autorització expressa, així como original y còpia del document d’identitat de la persona interessada

  

Recollida o enviament del títol