Vés al contingut (premeu Retorn)

Modificacions de matrícula

Sol·licituds

 • Matrícula Juliol: del 17 al 24 de juliol. (per e-secretaria). Resolució fins el 8 de setembre.

Les variacions de matrícula sol·licitades dins d’aquest termini, que siguin acceptades pel centre docent, implicaran l’expedició d’una nova liquidació econòmica.

 • Reconsideració matrícula de segon semestre (per a estudiantat de quart i cinquè curs que vulgui ampliar matrícula o canviar de grup): Del 8 al 10 de gener de 2018 (per e-secretaria). Resolució fins al 26 de gener. Si la resolució depèn dels resultats acadèmics del primer semestre, el termini de resposta serà major.

Totes les modificacions de la matrícula en aquest període portaran associada la taxa de modificació de matrícula en compliment del que preveu el Decret de Preus Públics aprovat per la Generalitat de Catalunya.

 • Matrícula de dret a examen d'assignatures de tercer curs no superades en el primer semestre: Del 30 de gener a l'1 de febrer de 2018 (per e-secretaria > otros trámites).

Totes les modificacions de la matrícula en aquest període portaran associada la taxa de modificació de matrícula en compliment del que preveu el Decret de Preus Públics aprovat per la Generalitat de Catalunya.

 • Baixa acadèmica d'assignatures:
  • Primer semestre: Fins al 31 d’octubre de 2017
  • Segon semestre: Fins al 31 de març de 2018

La baixa acadèmica d'assignatures, que no comporta la devolució de l'import de la matrícula, en cap cas pot ser d'assignatures que sigui obligatori matricular per ser prerequisits o corequisits o perquè estan afectades per l'aplicació de les condicions acadèmiques de matrícula establertes a la normativa.

Modificacions que es poden demanar

 • Canvi de grup de les assignatures obligatòries (les assignatures de Projectes fins a 4t curs i les Urbanístiques del mateix curs han de mantenir el mateix grup de matrícula els dos semestres).
 • Afegir assignatures.
 • Canviar una assignatura obligatòria o optativa per una altraEn compliment del Decret de Preus Públics de la Generalitat de Catalunya, fora d'aquests terminis qualsevol modificació de la matrícula que s'aprovi comportarà el pagament de la taxa de modificació de matrícula prevista al Decret de Preus Públics. 

 

Les variacions de matrícula sol·licitades dins d’aquests terminis i acceptades pel centre docent implicaran l’expedició d’una nova liquidació econòmica.

Fora d'aquests terminis qualsevol modificació de la matrícula que s'aprovi comportarà el pagament de la taxa de modificació de matrícula prevista al Decret de Preus Públics. 

Criteris per a la resolució

S’acceptaran les sol·licituds de modificació de matrícula sempre que:

 • Estiguin d’acord amb la normativa acadèmica i de matrícula.
 • Hi hagi plaça al grup i a l’assignatura demanada.
 • S’al·leguin circumstàncies excepcionals justificades documentalment (no es podrà considerar motiu excepcional la matrícula d’assignatures en horaris solapats) 

Es denegaran totes les sol·licituds que:

 • No compleixin els criteris anteriors.
 • Siguin presentades fora de termini.

Com fer una sol·licitud relacionada amb la matrícula a e-secretaria

 • Connecta't a e-secretaria.
 • Selecciona:
  • Canvi de grup (per demanar un nou grup, indicant el grup a on estàs matriculat/da i el grup al que voldries matricular-te).
  • Modificació de matrícula (per canviar una assignatura per un altra o afegir noves assignatures).
  • Si al·legues circumstàncies excepcionals, aporta a Secretaria, dins el termini de presentació de sol·licituds, la documentació que les acrediti per tal que pugui ser valorada. En cas contrari no podran ser tingudes en compte.
  • Treure assignatures matrícula (per demanar anul·lació d'una assignatura, sense devolució de l'import de la matrícula, sempre que es compleixen els requisits que marqui la normativa acadèmica).

Recorda que:

 • En cas de demanar simultàniament diverses peticions en una mateixa sol·licitud, aquesta s’acceptarà si es poden concedir tots els canvis sol·licitats. En cas contrari, es denegarà.
 • Es podrà consultar la resolució de les sol·licituds presentades des de e-secretaria.

 

Darrera actualització juny de 2017