Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés i admissió

Perfil d'ingrés

L'estudiant que vulgui cursar els estudis de Màster Universitari en Arquitectura, que habilita per a l'exercici de la professió regulada d'Arquitecte, haurà de reunir les aptituds específiques adquirides després de superar:

  1. El Grau en Estudis d'Arquitectura per la UPC
  2. Una altra titulació que compleixi les especificacions establertes en l'Ordre Ministerial EDU / 2075/2010, de 29 de juliol, i en la Resolució de 28 de juliol de 2010, de la Secretaria General d'Universitats

Admissió i selecció

Tenint en compte que el Grau en Estudis d'Arquitectura (pla 2014) i el Màster Universitari en Arquitectura s'han dissenyat com un programa d'estudis integrat (grau+màster), i per tant, hi ha una correspondència entre el pla d'estudis de grau esmentat i el màster que es proposa, és interès de l'ETSAB permetre que els graduats en Estudis d'Arquitectura (pla 2014) per la UPC puguin continuar la seva formació en el Màster Universitari en Arquitectura per la UPC en el propi centre. Alhora, per la tradicional vocació internacional de l'escola i les múltiples relacions amb altres centres d'ensenyament de l'Arquitectura, també es vol facilitar la possibilitat d'admissió d'estudiants d'altres titulacions o universitats que, complint els requisits d'accés, així ho sol·licitin.

Els candidats per accedir al Màster Universitari en Arquitectura hauran de lliurar com a mínim la següent documentació:

  • Titulació d'accés i certificat acadèmic oficial (excepte els graduats i graduades en Estudis d’Arquitectura per la UPC).
  • Portfolio, que ha de recollir, de manera sintètica, els continguts d'una selecció dels millors treballs realitzats en les diferents assignatures cursades en el grau, juntament amb les reflexions personals del candidat que permetin avaluar el seu procés d'aprenentatge, l'evolució de les seves idees i una reflexió sobre quina és el seu mapa mental sobre la disciplina (excepte els graduats i graduades en Estudis d’Arquitectura per la UPC a l’ETSAB).

El porfolio haurà de ser penjat en format digital a l’aplicació de preinscripció i caldrà lliurar una còpia en paper (mida màxima Din-A3) a la Secretaria de Grau i Màster de l’ETSAB, abans de la finalització del termini de preinscripció. En cas de voler-lo enviar per correu postal es podrà fer a la següent adreça:

 

ETS Arquitectura de Barcelona
Secretaria de Grau i Màster
Av. Diagonal, 649
08028 Barcelona

Si el nombre de sol·licituds d'admissió superés el màxim de places ofertes, la Comissió d'Estudis del Màster les prioritzarà en base a la nota mitjana de l'expedient acadèmic dels sol·licitants i la valoració del portfoli lliurat pel candidat. L'expedient es ponderarà en un 40% i el portfoli en el 60%.

A més de la notificació personal als interessats a través de l'aplicatiu de preinscripció, l'Escola farà pública la resolució amb els resultats del procés d'admissió a través d'aquest mateix web.

 

 

Preinscripció

Les sol.licituds per accedir al programa s'han de realitzar on-line, mitjançant l'aplicatiu de preinscripció. Tots els documents demanats anteriorment s'han d'incloure només a aquest aplicatiu. Els estudiants que siguin admesos, al moment de la matrícula, caldrà que presentin els originals de la titulació i del certificat acadèmic oficial (excepte els graduats i graduades en Estudis d’Arquitectura per la UPC). 

 

Preinscripció(obriu en una finestra nova) pel curs 2018-2019 oberta fins el 20 de juliol de 2018


 

Darrera actualització febrer 2018