Vés al contingut (premeu Retorn)

Documentació nou accés

 

Els estudiants admesos han de lliurar la documentació que es detalla a continuació el dia de la matrícula.

Estudiantes i estudiants amb un títol previ obtingut a la UPC

 1. Justificant conforme es té dret a descompte de matrícula, si s'escau

Estudiantes i estudiants amb un títol previ obtingut en altres universitats espanyoles

 1. Fotocòpia del documentat d’identitat
 2. Original i fotocòpia del títol (o fotocòpia compulsada) del títol o comprovant d'haver pagat els drets d'expedició
 3. Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia compulsada) on apareguin les assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna i nota mitjana global
 4. Justificant conforme es té dret a descompte de matrícula, si s'escau

Estudiantes i estudiants amb un títol previ obtingut a universitats estrangeres

 1. Fotocòpia del documentat d’identitat
 2. Original i fotocòpia de la credencial d'homologació, si s'escau
 3. Original i fotocòpia del títol
 4. Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia compulsada) on apareguin les assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna i informació sobre el sistema de qualificacions aplicat
 5. Certificat d'equivalència de notes mitjanes dels estudis universitaris realitzats a l'estranger emès pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La seva tramitació és online i té caràcter gratuït. Més informació al web del MECD
 6. Justificant conforme es té dret a descompte de matrícula, si escau

Els documents 3 i 4 han de ser oficials, originals, expedits per les Autoritats competents, i legalitzats via diplomàtica. Així mateix hauran de venir acompanyats de la seva traducció oficial, al castellà o català

Per ampliar informació sobre la legalització dels documents expedits a l'estranger podeu consultar el web del Servei de Gestió Acadèmica 

Si tens qualsevol dubte pots trucar-nos al telèfon 93 401 63 59 o envia'ns un mail a secretaria.etsab@upc.edu