Vés al contingut (premeu Retorn)

Presentacions màsters ETSAB 2023-2024

Presentaciones másteres ETSAB 2022-2023 / ETSAB Master Presentations 2022-2023

Màster universitari en Arquitectura MArqEtsaB 
Máster universitario en Arquitectura MArqEtsaB
Master's degree in Architecture MArqEtsaB

Sesión realizada online el 27 de Junio de 2023 (en español)

 

 

Presentacions anteriors / Presentaciones anteriores / Previous Presentations

Presentacions dels Màsters de l'ETSAB: 2020 - 2021 - 2022
Presentaciones de los Másteres de la ETSAB: 2020 - 2021 - 2022
Presentation of the ETSAB master's degrees: 2020 - 2021 - 2022

Els nostres màsters  /  nuestros másteres  /  our master's degrees

MArqEtsaB (CAT ESP ENG)  -  MBArch (CAT ESP ENG) - MBDesign (CAT ESP ENG)  -  MBLandArch (CAT ESP ENG

Preinscripció 

Preinscripció online!. Informació a l'apartat 'accés i admissió'. Consulta el nostre web!
Preinscripción online! Información en el apartado 'acceso y admisión'. Consulta nuestra web!
Online pre-enrolment! Information is available on 'access and admission'. Check out our site!