Vés al contingut (premeu Retorn)

Màsters ETSAB - Inscripció sessions informatives

28 de maig de 2021, 14:00 CEST - Sessions informatives Virtuals - Inscripció 

28 de mayo de 2021, 14:00 CEST - Sesiones informativas virtuales - Inscripción 

May 28, 2021, 14:00 CEST - Online briefings - Registration 


- Dades personals / Datos personales / Personal data
- Sessions i requeriments / Sesiones y requerimientos / Sessions and requirements
Selecciona sessions   Selecciona sesiones / Indicate sessions

Condicions d'ús i privacitat / Condiciones de uso y privacidad / Conditions of use and privacy

Llegeix les condicions d'ús i privacitat i la taula d’informació bàsica de protecció de dades abans de donar el teu consentiment a la UPC per al tractament de les teves dades de caràcter personal recollides en aquest formulari. 

Lee las condiciones de uso y privacidad y la tabla de información básica de protección de datos antes de dar tu consentimiento a la UPC para el tratamiento de tus datos de carácter personal recogidos en este formulario.

Read the conditions of use and privacy and the basic data protection information table before giving your consent to the UPC for the processing of your personal data collected in this form.

 

Els camps marcats amb un asterisc * són obligatoris / Los campos con asterisco * son obligatorios / Fields with an asterisk * are required

Informació bàsica de protecció de dades Información de protección de datos / Data protection information

 

 

Responsable del tractament / Responsable del tratamiento / Responsible for the treatment

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC)
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona / Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona / Barcelona School of Architecture

Dades de contacte del delegat de protecció de Dades / Datos del delegado de Protección de Datos / Data of the Data Protection Delegate

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC)

Finalitat del tractament / Finalidad del tratamiento / Purpose of the treatment

F006. Organització de seminaris, congressos, jornades i cursos (consentiment) / Organización de seminarios, congresos, jornadas y cursos (consentimiento) / Organization of seminars, congresses, seminars and courses (consent). 

 

F009. Publicacions institucionals de la UPC (memòries, notícies, imatges, etc.) / Publicaciones institucionales de la UPC (memorias, noticias, imágenes, etc.) / UPC institutional publications (reports, news, images, etc.) 

Legitimació / Legitimación / Legitimation

Basat en el consentiment que se li sol·licita, pot retirar el seu consentiment posant-se en contacte amb el responsable del tractament / Basado en el consentimiento que se le solicita, puede retirar su consentimiento poniéndose en contacto con el responsable del tratamiento / Based on the consent requested, you can withdraw your consent by contacting the data controller.

Destinataris Destinatarios / Recipients

 

El vostre nom i cognoms o identificador a la sessió serà visible a la resta de participants en el moment d’assistir a la sessió mitjançant Hangouts Meet de G SuiteLa vostra imatge i/o veu serà accessible a la resta de participants en el cas que activeu la càmera i/o micròfon en el moment d’assistir a la sessió mitjançant Hangouts Meet de G Suite. / Tu nombre y apellidos o identificador a la sesión será visible al resto de participantes en el momento de asistir a la sesión mediante Hangouts Meet de G Suite. Tu imagen y/o voz será accesible al resto de participantes en el caso de que active la cámara y/o micrófono en el momento de asistir a la sesión mediante Hangouts Meet de G Suite. / Your first and last name or ID in the session will be visible to other attendees when you attend the session using G Suite Hangouts Meet. Your image and/or voice will be accessible to other participants if you turn on the camera and/or microphone while attending the session using G Suite Hangouts Meet. 

Farem servir una infraestructura virtual d’acord amb un model de computació en el núvol a través de Googlei a l'empara de l'acord EU-US Privacy Shield. Usaremos una infraestructura virtual de acuerdo con un modelo de computación en la nube a través de Google y al amparo del acuerdo EU-US Privacy Shield./ We will use a virtual infrastructure according to a cloud computing modelo through Google and under the EU-US Privacy Shield agreement. 

Les vostres dades no se cediran a tercers, tret que sigui d’obligació legal. / Tus datos no se cederán a terceros, salvo que sea de obligación legal. / Your data will not be passed on to third parties, unless legally required.

Drets de las persones / Derechos de las personas / Rights of the people

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades .

Termini de conservació / Plazo de conservación / Shelf life

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen en la nostra política de conservació. / Mientras sea necesario para cualquiera de los propósitos descritos en nuestra política de conservación / As needed for any of the purposes described in our conservation policy 

Reclamació Reclamación / Claim

 

Si no ha estat satisfet l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant APDCAT / Si no es satisfactorio el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la APDCAT / When you have not been satisfied the exercise of your rights, you can file a claim with the APDCATapdcat.gencat.cat(obriu en una finestra nova)