Vés al contingut (premeu Retorn)

Estades acadèmiques a Xina

Informació Destinacions

 

Convocatòria de places de mobilitat "UPC-XINA" per a estades acadèmiques d'un semestre a universitats xineses

Per tal d'incentivar la mobilitat dels estudiants de Grau i de Màster Universitari a la Xina, el Gabinet de Relacions Internacionals de la UPC convoca cada curs places per estades acadèmiques d'un semestre a determinades universitats xineses.

CONVOCATÒRIA UPC-XINA 2019/2020     FINALITZADA

 

Informació per estudiants ETSAB

A diferència de la convocatòria regular de places de mobilitat internacional, en aquest cas no hi ha places específiques per a cada escola i/o titulació. La convocatòria està oberta a estudiants de diverses titulacions de determinats centres de la UPC:
(al curs 2019/2020: ETSAB, ETSAV, EETAC, EPSEB, EPSEM, EPSEVG, ESAB, ESEIAAT, ETSECCPB, ETSETB, EEBE)

A l'ETSAB la Sotsdirecció de Relacions Internacionals recollirà sol·licituds dels estudiants de Grau i les remetrà al Gabinet de Relacions Internacionals de la UPC en el termini indicat. Els estudiants de Màsters Universitaris de l'àmbit d'Arquitectura no poden presentar-se a aquesta convocatòria.

El Gabinet de Relacions Internacionals de la UPC realitzarà la priorització de totes les sol·licituds de la convocatòria i l'assignació provisional de les places de mobilitat. El GRI-UPC tramitarà amb les universitats xineses la possible admissió dels candidats seleccionats. La decisió final de l'admissió correspon a la universitat xinesa.

 

Places

A l’ETSAB aquestes places s'ofereixen a estudiants de les titulacions Grau en Estudis d'Arquitectura (Pla 2014) i Grau en Arquitectura (Pla 2010) dels darrers cursos.

(IMPORTANT!  Per a la convocatòria 2019/2020 veure condicions especials pels estudiants del GRAU EN ARQUITECTURA a causa de l'extinció del pla 2010: canvi de pla obligatori al GRAU EN ESTUDIS D'ARQUITECTURA pla 2014 previ a la mobilitat)

Els candidats poden presentar sol·licitud per la única universitat xinesa inclosa a aquesta convocatòria que ofereix places de l’àmbit de l’Arquitectura:

                TONGJI UNIVERSITY, Shanghai                               

L'estada de mobilitat es pot realitzar al primer o al segon semestre del curs 2019/2020. Al formulari de sol·licitud s’haurà d’indicar quin és el semestre de preferència o si només es vol fer la mobilitat a un semestre determinat. 

 

Reconeixement acadèmic

Ela candidats escolliran per cursar a la universitat de destí assignatures de la oferta acadèmica del CAUP -College of Architecture and Urban Planning de la Tongji University- que seran convalidables a l’ETSAB per assignatures del Grau en Estudis d’Arquitectura 2014, segons la proposta acordada amb el tutor acadèmic de la mobilitat UPC-Xina a l’ETSAB.

Veure Reconeixement Acadèmic de la mobilitat a l'apartat Mobilitat per estudis.(obriu en una finestra nova)

!!! El reconeixement acadèmic en aquestes estades de mobilitat té certes limitacions: La convalidació d’assignatures està restringida (en general, cursos de Projectes i assignatures optatives), degut a que la oferta de cursos i assignatures en anglès a aquestes universitats és molt limitada i/o variable

 

Requisits

Els candidats hauran de reunir les següents condicions en el moment de fer la sol·licitud:

 1. Estar matriculat a l'ETSAB al curs actual de Grau en Estudis d'Arquitectura Pla 2014 o Grau en Arquitectura Pla 2010, tenir un paràmetre de rendiment alfa del curs anterior α ≥ 0,5 i estar en un nivell avançat dels estudis (darrers cursos de la titulació)
 2. Continuar cursant els mateixos estudis al curs i semestre en que es realitzarà l'estada a Xina (1Q ó 2Q curs 2019/2020) i en disposició de poder matricular-se al Grau en Estudis d’Arquitectura 2014 en la modalitat d'estudiant de mobilitat de crèdits/assignatures a reconèixer. 
 3. Tenir nacionalitat UE o residència legal a l’estat Espanyol. (Estudiants de nacionalitat no UE: cal fer consulta prèvia sobre NIE a la OMI-UPC abans de presentar cap sol·licitud /  Estudiants de nacionalitat xinesa: no es poden presentar a aquestes places per restriccions de la Tongji University)
 4. Acreditar un nivell B2 d'ANGLÈS (TOEFL iBT 80 / IELTS 6,0 / o equivalent) . Es valorarà coneixements de Xinès.
 5. No tenir acceptada una plaça de mobilitat per al curs 2019/2020 en altres convocatòries de la ETSAB o la UPC.

 

Sol·licituds

Places NO incloses a la convocatòria general anual de places de mobilitat internacional.

TERMINI >

CONVOCATÒRIA UPC-XINA 2019/2020


FINALITZADA    sol·licituds ETSAB:  22 i 25 FEBRER 2019, de 10:30h a 12:30h

DOCUMENTACIÓ >
Entregar a l'Oficina de Relacions Internacionals ETSAB, en horari d'atenció al públic (10:30h-12:30h) dins un sobre DIN A-4:
  1. Imprès de sol·licitud de la convocatòria UPC-Xina 2019/2020, indicant  el semestre en que es prefereix realitzar l'estada 
  2. Portfoli (CD amb un únic arxiu PDF, màx 20Mb)
  3. Expedient acadèmic (en anglès)
  4. Certificat d’idioma (Original + Còpia): Anglès nivell B2 (TOEFL iBT 80 / IELTS 6,0 / o equivalent) o Xinès
  5. CV amb foto (en anglès)
  6. Escrit de motivació, justificant la petició de mobilitat a Xina (en anglès)
  7. Carta de recomanació d'un professor (en anglès)
  8. Proposta inicial d’assignatures a cursar a Xina a escollir entre la oferta acadèmica del CAUP (Provisional, a ajustar d’acord amb el tutor ETSAB un cop iniciada l’estada, segons els criteris de reconeixement de les estades de mobilitat a l’ETSAB)

(Nota: En cas d’haver fet sol·licitud a la 1ª convocatòria de MOBILITAT INTERNACIONAL ETSAB 1920 i haver lliurat la documentació via ATENEA, no cal tornar a lliurar els documents 2, 3 i 4 )

 

Ajuts

Els candidats seleccionats per aquestes estades de mobilitat podran optar a l'ajut MOBINT de l’AGAUR (Generalitat de Catalunya)

 

més informació:

text de la convocatòria UPC-XINA 2019/2020

web GRI_UPC

 

per consultes i aclariments:

oficina de relacions internacionals ETSAB

tel. +34 93 401 63 45

mob.etsab@upc.edu