Vés al contingut (premeu Retorn)

Preguntes Freqüents Estudiants

 • Quins són els requisits per fer una pràctica acadèmica mitjançant CCE?

Estar matriculat en el curs actual, haver aprovat un mínim de crèdits, tenir un rendiment acadèmic en el curs anterior igual o major a 0.5 i estar inscrit a l’Oficina de Cooperació Educativa.

 • Sóc estudiant d’intercanvi, puc fer conveni?

Si ets un estudiant que ha vingut a l’ETSAB a través d’un programa d’intercanvi, també et pots inscriure a l’OCCE, has de portar el NIE i el número d'afiliació a la Seguretat Social.

Si ets un estudiant que ha marxat amb un programa de mobilitat pots tramitar un conveni amb una empresa estrangera, sempre i quan compleixi la normativa ETSAB de convenis. Tanmateix, també hi ha altres programes i beques per tal de dur a terme una pràctica a l’estranger, com els Erasmus+ Pràctiques i el Programa de Beques Faro. Consulta les condicions de les convocatòries.

 • Sóc estudiant visitant, puc fer conveni?

Si ets un estudiant que ha vingut a l’ETSAB com a visitant no pots fer convenis.

 • Quin és el màxim d’hores que puc fer pràctiques durant el curs mitjançant un conveni?

El total de hores depèn de la titulació a la que s’està matriculat. En general, són 900 hores per curs pels graus i 600 hores per màsters.

 • Quin és el màxim d’hores que puc fer pràctiques al mes mitjançant un conveni?

En període lectiu només es pot fer mitja jornada (80 hores/mes) per poder compaginar amb els estudis,  i en període no lectiu es pot fer jornada completa (160 hores/mes).

 • Quina diferència hi ha entre pràctiques curriculars i extracurriculars?

Les pràctiques curriculars són activitats acadèmiques integrants del pla d'estudis, es a dir, s'han de matricular, avaluar i qualificar. Actualment les titulacions impartides a l'ETSAB que inclouen pràctiques curriculars són GArqEtsaB, MArqEtsaB. i MBLandArch. I, a més la titulació en extinció GrauArq10.

Les pràctiques extracurriculars no formen part del pla d'estudis, sinó que es realitzen de forma voluntària, tot i així, s'incorporaran al Suplement Europeu al Títol. Les poden realitzar els estudiants de totes les titulacions.

 • Les pràctiques han de ser remunerades?

Si. Per fer pràctiques amb un conveni de cooperació educativa, han de ser remunerades (preu orientatiu de 8€/hora, amb un mínim de 8 €/hora i màxim de 20 €/hora).

 • Què és el paràmetre del rendiment i com es calcula?

El paràmetre del rendiment és un indicador que defineix quin percentatge de crèdits has superat durant un període lectiu respecte els crèdits que vas matricular. Es calcula a final de curs i només quan has superat la fase selectiva.  En el moment que et manqui per acabar els estudis un nombre de crèdits igual o inferior a 30 ECTS, no s’aplicaran mesures en cas que el teu paràmetre del rendiment sigui baix. Més informació a l'apartat d'Estudis http://etsab.upc.edu/ca/estudis/garqetsab/preguntes-frequents

 • Quan aprovi el TFG/PFM/TFM puc seguir fent conveni de cooperació educativa?

No, els convenis vigents es rescindeixen automàticament en la data que s’aprova el PFG/PFM/TFM o bé si l'estudiant es desvincula de la universitat per qualsevol motiu.

 • Les ofertes penjades al web són vigents?

Sí, les ofertes que hi ha publicades al web i al taulell d’anuncis de l’oficina encara no han finalitzat el procés de selecció del candidat. 

 • Puc sol·licitar les dades de contacte de les ofertes per e-mail o telèfon?

En període lectiu s'ha de venir presencialment a recollir les dades de contacte de l’oferta que us interessa. No obstant, si no es pot venir personalment, podeu autoritzar algú perquè ho faci en nom vostre, enviant prèviament un e-mail a cce.etsab@upc.edu dient a qui autoritzes.

En període no lectiu (a partir de l’1 de juny fins al 15 de setembre i el mes de gener) podeu sol·licitar les dades de l’oferta per e-mail.

 • He trobat una empresa interessada en acollir-me en pràctiques, podem fer conveni si no han penjat cap oferta al taulell de l’ETSAB?

Sí, els requisits per poder formalitzar un conveni són els mateixos tant si l’oferta l’heu trobat a través de la nostra borsa de treball com si l’heu trobat per un altre mitjà.

 • Com puc obtenir reconeixement acadèmic de les practiques?

Si ets de GrauArq10 o GArqEtsaB, has de sol·licitar que la teva pràctica sigui curricular al presentar la documentació per fer el conveni.   

Si ets del MArqEtsaB pots sol·licitar que la teva pràctica sigui curricular i  et serveixi per matricular una assignatura optativa.

 •  Pot recollir altra persona la meva documentació de l'Oficina de Cooperació Educativa (convenis tramitats, ofertes,...)?

Si, però has d’enviar prèviament un e-mail a cce.etsab@upc.edu dient a qui autoritzes.

 • Quina cobertura contempla l'assegurança escolar? 

L’assegurança escolar té cobertura al territori nacional i s'inclouen tots els desplaçaments que estiguin relacionats amb l'objecte del conveni i que es realitzin en  territori nacional. En cas de visites a l'estranger s'haurà de formalitzar una assegurança privada, com per exemple l'assegurança de CONFIDE (13€) https://www.upc.edu/esports/serveis/assegurances/accident

 • És pot fer un conveni de pràctiques i a la vegada estar cobrant les prestacions per l'atur?

Si, donat que un conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques no és una relació laboral