Vés al contingut (premeu Retorn)

Presentació proyecte


ARQUITECTURES PORTÀTILS

VISERES DE PROTECCIÓ FACIAL DAVANT EL COVID19

El projecte ha consistit en redissenyar i imprimir diferents models de pantalles de protecció facial de les quals les primeres 300 es van enviar als centres sanitaris i residències de gent gran, distribuint a través de la comunitat de voluntaris CoronaVirusMakers durant els moments àlgids de l'Alarma Sanitària. Seguidament es van imprimir 1.000 pantalles més amb un model de disseny optimitzat per a una millor impressió i ús docent, amb elements accessoris també dissenyats i tallats a làser en el LabMaq per poder lliurar les pantalles completes a l'usuari i així cobrir les necessitats de l'PDI, PAS i estudiants de 1r curs de Grau en modalitat presencial. Això es va aconseguir gràcies a l'aprofitament del potencial humà i infraestructures que ofereix l'ETSAB que es van utilitzar per al desenvolupament d'aquest projecte.

 

MEMBRES DE LA UPC QUE VAN PARTICIPAR EN EL PROJECTE

 • Elena Fernandez Salas. (PDI) Professor Agregat i Subdirectora ETSAB

 • Félix Solaguren‐Beascoa del Corral. (PDI) Catedràtic I Director ETSAB

 • Lluis Gimenez Mateu. (PDI) Professor Col·laborador i Director Departament (RA)

 • Xavier Ferrer Masip. (PAS) Responsable Laboratori de Maquetes de l'ETSAB (LabMaq)

 • Col·laboració: CoronaVirusMakers, voluntariat en xarxa en què es basa, la recollida de material, el repartiment i gestió de les viseres produïdes a l'ETSAB.

   

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

La crisi sanitària sorgida en el primer trimestre del 2020 va afectar a tota la població, i entre ells els membres de la comunitat ETSAB, posant-los en una situació de vulnerabilitat que calia solucionar.

Des del camp de coneixement dels arquitectes i disposant de les màquines existents al LabMaq, utilitzades en altres moments per a la realització de maquetes per part dels alumnes, es va plantejar la possibilitat d'aportar coneixement i infraestructura per ajudar en la protecció en contra del virus i impedir la seva propagació, minimitzant els contagis entre els integrants de tots els col·lectius de l'Escola

El projecte va consistir en la fabricació de viseres facials que es van dur a terme des de primers d'abril. La producció d'aquests elements es va realitzar al Laboratori de Maquetes de l'ETSAB (LabMaq), a partir de la fabricació dels seus components mitjançant les impressores 3D, instal·lades en aquest espai.

 

Impresoras LabMaq

 

MEMÒRIA DE L'EXECUCIÓ

Es descriu a continuació el desenvolupament de les diferents activitats que van formar part de l'elaboració de les viseres: 

 1. Materials
  En un inici es va utilitzar el material que tenia el Lab-Maq en estoc. Un cop esgotat aquest material, es va sol·licitar el filament PLA i els PET-G necessaris per proveir la producció estimada. La recepció del material i producció d'aquest va estar en mans del responsable del LabMaq així com el control de la impressió, l'emmagatzematge, recompte de les peces i distribució d'aquestes.

 2. Models
  Els arxius necessaris per a la impressió de les peces 3D es van obtenir a través de la comunitat CoronaVirusMakers. Posteriorment, a partir de l'estudi de diferents models com els presentats per Bauhaus, BCN3D, Prusa, etc ... es va redissenyar un model de visera ETSAB per a una òptima execució i ús.
  En aquest procés es va arribar a un disseny optimitzant el model proposat per Prusa, reduint l'alçada i la dimensió d'alguns dels seus elements, així com redefinint algunes de les terminacions de la peça i personalitzant les paraules gravades en el frontal. Aquest procés incloïa també la redefinició i personalització de la pantalla frontal transparent.
  Per a la optimització de l'ús de les planxes es va procedir a incorporar en els espais sobrants de cada planxa unes peces dissenyades en el LabMaq consistents en una cinta posterior per la subjecció de la màscara. Aquesta peça incorpora una perforacions als extrems que permeten ajustar la longitud en funció de la talla de l'usuari i a l'hora el disseny li confereix una certa elasticitat per millorar l'adaptació als caps dels usuaris.

 3. Processament
  La impressió de la muntura de la pantalla es va realitzar a les 4 impressores 3D disponibles i es van disposar en cadascuna d'elles dues torres de 6 muntures apilades per aconseguir un treball continu de 12 hores d'impressió i així organitzar torns de producció òptims.
  L'operació de perforació i tall de les làmines de PET-G a les pantalles transparents es va realitzar utilitzant la màquina làser del LabMaq com la cinta posterior.

 4. Muntatge
  El muntatge de les peces es deixa a càrrec de l'usuari. S'entrega la muntura i la pantalla amb la làmina de protecció que ve de fàbrica per garantir el seu perfecte estat. Per a això es facilita un manual de muntatge.

 

OBJECTIUS I RESULTATS ACONSEGUITS

Aquest projecte va permetre augmentar la capacitat de producció que disposava el LabMaq fins a l'abril, gràcies a l'ajuda econòmica rebuda per part de l'CCD-UPC.

Es va aconseguir la xifra de 1400 pantalles fabricades, de les quals 350 es van lliurar a la comunitat CoronaVirusMakers per a la seva distribució en centres sanitaris i residències de la ciutat de Barcelona. Les altres 1050 es troben en fase de distribució entre el PDI, PAS i alumnes de l'ETSAB.

Com a universitat pública es pretén amb aquest projecte, estar a l'altura de petites i grans empreses que van canviar la seva producció habitual per la fabricació d'instruments necessaris per protegir la població de la pandèmia generada pel COVID 19. I gràcies a aquesta experiència, tant el LabMaq com "l'Espai Beta del projecte Paranimf ETSAB", articularán relacions amb I'ITA de I'ETH de Zurich per col·laborar en projectes d'innovació industrial. Considerem que aquesta experiència serà important per consolidar aquest camí.

 

Images_Collage