Vés al contingut (premeu Retorn)

Aules i Sales d'Estudi

Aules informàtiques per a la docència

Les aules informàtiques A-S2 i A-S3 estan situades al costat del Servei TIC d'Arquitectura, a la planta soterrani de l'edifici A. Totes dues disposen de cobertura Wifi Eduroam per accedir a Internet.

L'ús d'aquestes aules queda restringit a la docència dels estudis de grau i màster que imparteix la nostra escola.

Cada aula està dotada de 20 ordinadors i té capacitat per a 40 estudiants. També hi ha l'ordinador del professor connectat al sistema de projecció.

Les reserves d'ocupació de les aules de docència estaran publicades a la zona d'accés a les mateixes, i es renovaran cada semestre. Puntualment, el professorat podrà fer reserves extraordinàries d'hores de classe, sol·licitant-les a l'àrea de Gestió Acadèmica, responsable de la gestió d'horaris de totes les aules.

Les aules estan connectades a una xarxa Windows 7, amb accés a Internet, i disposen del software indicat a l'apartat Programari del menú lateral.

Tots els ordinadors disposen de gravadora de CD/DVD's i ports USB per a intercanviar dades. Per facilitar el moviment de dades entre els diferents ordinadors de les aules informàtiques, així com amb els de les aules de docència, s'ha habilitat un espai per compartir la informació de forma temporal:

» Des de l'ordinador on tenim la informació cliquem la icona Temporal, un accés directe que hi ha a l'escriptori. Aleshores, accedim al menú "Página" del Explorador i fem clic a "Abrir el sitio FTP en el explorador de Windows". Ara ja podem arrossegar la informació a la finestra que se'ns ha obert a l'espai comú compartir. Per recuperar les dades des de qualsevol ordinador de les aules, farem el mateix procés a l'ordinador destí. Després de descarregar els arxius al nou ordinador, cal esborrar-los de l'espai comú.

» Aquest no és un espai per deixar-hi dades amb caràcter permanent. De forma periòdica i automàtica s'esborraran les dades de l'espai comú sense possibilitat de ser recuperades.

El Servei Tic no es responsabilitza de la còpia, pèrdua o modificació dels arxius emmagatzemats en els discs durs dels ordinadors de les aules o de l'espai comú compartit. 

Aules Multimèdia

Totes de l'escola estan dotades de projector de senyal RGB (ordinador) i VC (vídeo compost), amplificador i pantalles d'àudio, connexió de xarxa (Wifi i cable) per a ordinadors portàtils, connexions per reproductors de vídeo, DVD o càmera digital, i megafonia.

També hi ha una sala dotada amb la infraestructura necessària per fer videoconferències.

 

Sales de pràctiques (aules A-S1 i A-S2)

Les Sales de pràctiques estan situades a ambdós costats del Centre de Càlcul, a la planta soterrani de l'edifici A.

L'ús dels equips queda restringit al professorat i estudiantat de l'ETSAB, i sempre per treballs d'investigació departamental i exercicis de les assignatures de les titulacions oficials o PFC/PFM/TFM.

La seva dotació consta de 51 ordinadors PC i tenen capacitat per a 102 estudiants.

Tots els ordinadors disposen de gravadora de CD's. Es disposa de 5 escàners Din-A4 i 2 lectors de targetes de memòria compatibles amb la majoria de formats. La sala està connectada a una xarxa Windows XP, amb accés a Internet.

No és permès instal·lar cap programari addicional ni modificar la configuració de les màquines.

Es prioritzarà l'ús de les sales per a la realització de les pràctiques obligatòries. L'abús en l'accés a internet podrà suposar la suspensió del servei.

L'accés a les sales de pràctiques està regulat per l'Horari de Servei del CCA. En períodes d'exàmens, les sales podran ser reservades per a ús docent exclusivament.

En cas de saturació de les sales de pràctiques, podrà habilitar-se l'aula de docència A-S3 per a la realització de pràctiques lliures, sempre que disposi d'un horari lliure mínim de 2 hores.

El Servei TIC no es responsabilitza de la còpia, pèrdua o modificació dels arxius emmagatzemats en els discos durs dels ordinadors de les sales.

Sales d'estudi

 

planol_sisena.png

Edifici Sagarra

Xarxa Eduroam

 

Sala Sisena

s_sala.png

 

Situada a la sisena planta de l’edifici Sagarra, disposa de la infraestructura de xarxa necessària per la connexió d’equips portàtils i de taules clàssiques d’estudi. Està dotada de 48 connexions i té capacitat per a 100 estudiants.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planol_sotan.png

Edifici Coderch

Xarxa ETSAB

 

Sales A, B i Z

a_sala.png  b_sala.png  z_sala.png

Situades a la planta soterrani de l’edifici Coderch. Disposen de la infraestructura de xarxa necessària per a la connexió d’equips portàtils i de taules adaptades per a realització de treballs i maquetes.

 

La sala A està dotada de 10 connexions i té capacitat per a 80 estudiants. A més a més és l’única que disposa d’armariets, d’un magatzem de maquetes i d’una zona de vending.

 

La sala B (o Torres Clavé) està equipada amb taules per a realització de treballs però no de maquetes. Té una capacitat per a 140 estudiants.


La sala Z disposa de taules adaptades per a la realització de treballs però no de maquetes. Té una capacitat per a 30 estudiants. És la de mides més reduïda i per tant més aconsellable per a l'estudi individual.


Sala M

m_sala.png


La sala M disposa de taules adaptades per a la realització i emmagatzematge de maquetes. A més a més disposa de material de maquetes reaprofitable. Té una capacitat per a 24 estudiants (12 maquetes)