Vés al contingut (premeu Retorn)

Normes bàsiques d'ús

1. Els recursos (ordinadors, software, aparells multimèdia, etc.) del Servei TIC d'Arquitectura —STIC— serveixen per donar suport a la docència i a les tasques administratives de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona —ETSAB—, i de recolzament a la recerca dels departaments implicats en la docència de les titulacions impartides a l'escola.

2. Tots els estudiants, professors, i personal d'administració i serveis assignats a l'ETSAB podran sol·licitar l'accés als recursos del STIC. Els estudiants hauran d'estar matriculats a l'ETSAB i la seva autorització haurà de renovar-se cada curs acadèmic.

3. L'equipament informàtic i multimèdia de la sala d'ordinadors està subjecte a les variacions que el STIC cregui oportunes. Les persones no tindran dret a la utilització d'equips en concret ni a la reserva dels mateixos. La utilització dels equips requerirà la presència de l'usuari.

4. L’usuari serà l’únic responsable de la informació resident en la seva àrea de treball i de les accions realitzades des del seu compte.

5. Els usuaris no podran utilitzar els recursos informàtics del STIC per a tasques privades, comercials o professionals. La realització d'exercicis docents tindran prioritat absoluta sobre l'accés a Internet, que estarà limitat a l'existència d'equips lliures. En cap cas es podran utilitzar els equips per l'execució de jocs.

6. Els usuaris no podran modificar les configuracions (software o hardware) dels equips, ni efectuar noves instal·lacions (software o hardware) sense autorització expressa del responsable del STIC.

7. Els usuaris no adquireixen cap dret de propietat ni de còpia sobre els programes instal·lats en els equips.

8. Els usuaris no podran interferir en el normal funcionament dels ordinadors, ni difondre virus o altres programes perjudicials pels equips, la informació emmagatzemada en ells o pels enllaços de comunicacions.

9. Els usuaris podran accedir a la sala d'ordinadors en l'horari que estigui vigent com a HORARI D'ACCÉS. Amb la finalitat de respectar aquest horari, les persones hauran de prendre les precaucions necessàries per alliberar els equips a les hores establertes. El Servei TIC no donarà servei fora de l'horari.

10. La sala d'ordinadors és un espai destinat a l'estudi en col·lectivitat, havent-se de mantenir una actitud que no impedeixi el treball ni la concentració de la resta de persones. A la sala d'ordinadors no es podrà MENJAR ni BEURE.

11. El Servei TIC confia en què els equips informàtics siguin utilitzats de manera responsable i mesurada. Qualsevol irregularitat per part dels usuaris donarà lloc a restriccions temporals o definitives en l'ús dels sistemes, podent arribar a l'obertura d'expedients.

12. L'usuari es comprometrà de forma expressa a complir les normes que regeixen el funcionament del STIC i a sotmetre's a les sancions imposades en cas d'incompliment.

Juny 2022