Saltar al contenido (pulsar Return)

Pla de recerca - Plan de Investigación - Research Plan

 

 

Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions existents

Pla de Recerca

Curs 2021-22

Doctorado en Patrimonio Arquitectónico, Civil, Urbanístico y Rehabilitación de Construcciones existentes

Plan de Investigación

Curso 2021-22

Doctoral degree in Architectural, Civil and Urban Heritage and Refurbishment of Existing Buildings

Research Plan

Academic year 2021-22

Documentació a lliurar:

Un fitxer en PDF, segons aquest format.


 

Documentación a entregar:

Un fichero en PDF, según este  formato. 

 

 

Documentation to be delivered:

One PDF file, according with this format.

 

 

 

EXTRAORDINARY CALL

DiaLugarHora

Lliurament del treball

Entrega del trabajo

Delivery of the work

19 d'octubre de 2022

19 de octubre de 2022

October 19th 2022

ATENEA PhD ---

Presentació davant el tribunal

Presentación ante el tribunal

Presentation before a committee

25 d'octubre de 2022

25 de octubre de 2022

October 25th 2022

Aula PFC

12:00 hores

(horari Bcn)

 

Doctorands que presentaran:

Ordre d'actuació:

NOM DIRECTORS TÍTOL Tribunal
LELEK, Viktoria Eva

Director: Mendoza Ramirez, Hector

Codirectora: Psenner, Angelika

 

Designing (in) the Polycentric City. Suburban residential areas and their building typologies in the Barcelona Metropolitan Region since the 1970s.

President: Ernest Redondo

Secretari: Isidro Navarro

Vocal: M. Isabel Zaragoza

 

 

IMPORTANT! Els doctorands/des han d’informar el seu director/a que entri a la plataforma AteneaPhD a “validar” el treball depositat.  Sense aquest requisit, no es podrà realitzar la presentació davant el tribunal.  Així mateix, han de consultar aquest web per conèixer la data i hora de presentació (i possibles canvis) e informar el seus directors.  No s’envien emails informant personalment.


IMPORTANTE! Los doctorandos/as deben informar a su director/a de que entre a la plataforma AteneaPhD a “validar” el trabajo depositado.  Sin este requisito, no se podrá realizar la presentación ante el tribunal.  Así mismo deben consultar este web para saber la fecha y hora de presentación (y posibles cambios) e informar de ello a sus directores.  No se envían emails informando personalmente.

 

IMPORTANT! Doctoral students must inform their director to enter the AteneaPhD platform to "validate" the submitted work. Without this requirement, the presentation to the committee will not be possible. They must also consult this website to find out the date and time of presentation (and possible changes) and inform their directors. No personal email is sent.