Saltar al contenido (pulsar Return)

Pla de recerca - Plan de Investigación - Research Plan

 

 

Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions existents

Pla de Recerca

Curs 2020-21

Doctorado en Patrimonio Arquitectónico, Civil, Urbanístico y Rehabilitación de Construcciones existentes

Plan de Investigación

Curso 2020-21

Doctoral degree in Architectural, Civil and Urban Heritage and Refurbishment of Existing Buildings

Research Plan

Academic year 2020-21

Documentació a lliurar:

Un fitxer en PDF, segons aquest format.


 

Documentación a entregar:

Un fichero en PDF, según este  formato. 

 

 

Documentation to be delivered:

One PDF file, according with this format.

 

 

 

SEGON SEMESTRE/SEGUNDO SEMESTRE / SECOND SEMESTER

DiaLugarHora

Lliurament del treball

Entrega del trabajo

Delivery of the work

1 al 7 de juliol de 2021

1 al 7 de julio de 2021

From July 1st to July 7th 2021

 

ATENEA PhD ---

 


Presentació davant el tribunal

Presentación ante el tribunal

Presentation before a committee

21 de juliol de 2021

21 de julio de 2021

July 21st 2021

Per videoconferència Google Meet


meet.google.com/amk-cgex-vpv

9:00 hores

(horari Bcn)

 

Doctorands que presentaran:

Ordre d'actuació:

1 FENG

2 TAKACS

 

NOM DIRECTORS TÍTOL Tribunal
TAKACS, KRISZTINA  Mendoza Ramirez, Hector First Came the Image. A Study on Images as Primary Influencers of Architectural Design Processes and on Their Role as Potential Rescuers of Built Heritage Based on Case Studies in Germany President  JOSEP Ma. FORT/ Secretari: GIMENEZ MATEU, LLUIS / Vocal:NAVARRO DELGADO, ISIDRO 
FENG, HUA Ma Teresa Aguado Roca- Mendoza Ramirez, Hector Rebirth of Abandoned Landscapes: The Study of Resilient Urban River Plans President  JOSEP Ma. FORT/ Secretari: GIMENEZ MATEU, LLUIS / Vocal:NAVARRO DELGADO, ISIDRO 

 

 

IMPORTANT! Els doctorands/des han d’informar el seu director/a que entri a la plataforma AteneaPhD a “validar” el treball depositat.  Sense aquest requisit, no es podrà realitzar la presentació davant el tribunal.  Així mateix, han de consultar aquest web per conèixer la data i hora de presentació (i possibles canvis) e informar el seus directors.  No s’envien emails informant personalment.


IMPORTANTE! Los doctorandos/as deben informar a su director/a de que entre a la plataforma AteneaPhD a “validar” el trabajo depositado.  Sin este requisito, no se podrá realizar la presentación ante el tribunal.  Así mismo deben consultar este web para saber la fecha y hora de presentación (y posibles cambios) e informar de ello a sus directores.  No se envían emails informando personalmente.

 

IMPORTANT! Doctoral students must inform their director to enter the AteneaPhD platform to "validate" the submitted work. Without this requirement, the presentation to the committee will not be possible. They must also consult this website to find out the date and time of presentation (and possible changes) and inform their directors. No personal email is sent

meet.google.com/amk-cgex-vpv