Saltar al contenido (pulsar Return)

Másteres de la ETSAB

Vols saber quins estudis de màster ofereix l’ETSAB?. Participa a la nova Jornada de Portes Obertes virtuals que es farà el 28 de maig a partir de les 15.00 h, en castellà. Cal inscripció prèvia mitjançant aquest formulari.

¿Quieres saber qué estudios de máster ofrece la ETSAB?. Participa en la nueva Jornada de Puertas Abiertas virtuales que se hará el 28 de mayo a partir de las 15.00 h, en español. Se requiere inscripción previa mediante este formulario.

Want to know what master's studies the ETSAB offers?. Participate in the new Virtual Open Day to be held on May 28, from 15.00, in spanish. Prior registration is required using this form

Sessions informatives MBArch /  Sesiones informativas MBArch / MBArch information sessions

DiaHoraLíniaMeet
3/516.30

Teoria, Història i Cultura

Teoría, Historia y Cultura

meet.google.com/kuq-cfvr-ohf(obriu en una finestra nova)
7/517.30

Arquitectura, Energia i Medi Ambient

Arquitectura, Energía y Medio Ambiente

meet.google.com/adg-kbmm-xqv(obriu en una finestra nova)
11/516.00

Projecte, Procés i Programació

Proyecto, Proceso y Programación

meet.google.com/ona-snqi-kpc(obriu en una finestra nova)
12/517.30

Urbanisme

Urbanismo

meet.google.com/hvj-xsef-wwk(obriu en una finestra nova)
14/115.00

Rehabilitació i Restauració Arquitectònica

Rehabilitación y Restauración Arquitectónica

meet.google.com/yrw-umou-rbb(obriu en una finestra nova)
14/517.30

Innovació Tecnològica a l'Arquitectura

Innovación Tecnológica en la Arquitectura

meet.google.com/vkd-nhpd-kze(obriu en una finestra nova)
17/519.00

Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica

Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica

meet.google.com/tbp-mtnb-ccg(obriu en una finestra nova)Presentació dels Màsters de l'ETSAB 2021-2022

Presentación de los Másteres de la ETSAB 2021-2022

Presentation of the ETSAB master's degrees 2021-2022

 

MArqEtsaB

Màster universitari en Arquitectura MArqEtsaB

Máster universitario en Arquitectura MArqEtsaB

Master's degree in Architecture MArqEtsaB


Programa matins   /   Programa mañanas   /   Morning program

imatge_215.png

Presentación (español)

Línea Proyecto-Tecnología

imatge_215.png

Presentación (español)

Línea Proyecto-Teoría

imatge_215.png

Presentación (español)

Línea Urbanismo

Programa tardes   /   Programa tardes   /   Afternoon program

imatge_215.png

Presentación (español)

Línea Proyecto-Tecnología

imatge_215.png

Presentación (español)

Línea Proyecto-Teoría

imatge_215.png

Presentación (español)

Línea Urbanismo

MBArch

Màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona MBArch

Máster universitario en Estudios Avanzados en Arquitectura-Barcelona MBArch

Master's degree in Advanced Studies in Architecture-Barcelona MBArch


Presentació   /   Presentación   /   Presentation

Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica   /   Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica   /   Urban Management and Valuation

Urbanisme   /   Urbanismo   /   Urbanism

Projecte, Procés i Programació   /   Proyecto, Proceso y Programación   /   Project, Process and Programming

Teoria, Història i Cultura   /   Teoría, Historia y Cultura   /   Theory, History and Culture

Arquitectura, Energia i Medi Ambient   /   Arquitectura, Energía y Medio Ambiente   /   Architecture, Energy and Environment

Innovació Tecnològica a l’Arquitectura   /   Innovación Tecnológica en la Arquitectura   /   Technological Innovation in Architecture

 

Restauració i Rehabilitació Arquitectònica   /   Restauración y Rehabilitación Arquitectónica   /   Architectural Renovation and Conservation

The Contemporary Project

MBDesign

Màster universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona (UPC-UB) MBDesign

Máster universitario en Estudios Avanzados en Diseño-Barcelona (UPC-UB) MBDesign

Master’s degree in Advanced Studies in Design-Barcelona (UPC‐UB) MBDesign

 

MBLandArch

Màster universitari en Paisatgisme MBLandArch

Máster universitario en Paisajismo MBLandArch

Master's degree in Landscape Architecture MBLandArch

 

Els nostres màsters  /  nuestros másteres  /  our master's degrees

 

MArqEtsaB (Ca Es - En)  -  MBArch (Ca - Es - En) - MBDesign (Ca - Es - En)  -  MBLandArch (Ca - Es En)


Preinscripció online!(obriu en una finestra nova). Informació a l'apartat 'accés i admissió'. Consulta el nostre web!(obriu en una finestra nova)

Preinscripción online!(obriu en una finestra nova) Información en el apartado 'acceso y admisión'. Consulta nuestra web!(obriu en una finestra nova)

Online pre-enrolment!(obriu en una finestra nova) Information is available on 'access and admission'. Check out our site!(obriu en una finestra nova)