Saltar al contenido (pulsar Return)

Másteres de la ETSAB-2021

Presentació dels Màsters de l'ETSAB 2021-2022

Presentación de los Másteres de la ETSAB 2021-2022

Presentation of the ETSAB master's degrees 2021-2022

 

MArqEtsaB

Màster universitari en Arquitectura MArqEtsaB

Máster universitario en Arquitectura MArqEtsaB

Master's degree in Architecture MArqEtsaB

 

imatge_215.png

Presentación (español)

MARQ_AEA Arquitectura y emergencia ambiental

imatge_215.png

Presentación (español)

MARQ_LA Lugar y arquitectura

imatge_215.png

Presentación (español)

MARQ_RU Renovación urbana

MBArch

Màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona MBArch

Máster universitario en Estudios Avanzados en Arquitectura-Barcelona MBArch

Master's degree in Advanced Studies in Architecture-Barcelona MBArch

 

Presentació   /   Presentación   /   Presentation

Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica   /   Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica   /   Urban Management and Valuation

Urbanisme   /   Urbanismo   /   Urbanism

Projecte, Procés i Programació   /   Proyecto, Proceso y Programación   /   Project, Process and Programming

Teoria, Història i Cultura   /   Teoría, Historia y Cultura   /   Theory, History and Culture

Arquitectura, Energia i Medi Ambient   /   Arquitectura, Energía y Medio Ambiente   /   Architecture, Energy and Environment

Innovació Tecnològica a l’Arquitectura   /   Innovación Tecnológica en la Arquitectura   /   Technological Innovation in Architecture

 

Restauració i Rehabilitació Arquitectònica   /   Restauración y Rehabilitación Arquitectónica   /   Architectural Renovation and Conservation

The Contemporary Project

MBDesign

Màster universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona (UPC-UB) MBDesign

Máster universitario en Estudios Avanzados en Diseño-Barcelona (UPC-UB) MBDesign

Master’s degree in Advanced Studies in Design-Barcelona (UPC‐UB) MBDesign

 

MBLandArch

Màster universitari en Paisatgisme MBLandArch

Máster universitario en Paisajismo MBLandArch

Master's degree in Landscape Architecture MBLandArch

 

Els nostres màsters  /  nuestros másteres  /  our master's degrees

 

MArqEtsaB (Ca Es - En)  -  MBArch (Ca - Es - En) - MBDesign (Ca - Es - En)  -  MBLandArch (Ca - Es En)


Preinscripció online!(obriu en una finestra nova). Informació a l'apartat 'accés i admissió'. Consulta el nostre web!(obriu en una finestra nova)

Preinscripción online!(obriu en una finestra nova) Información en el apartado 'acceso y admisión'. Consulta nuestra web!(obriu en una finestra nova)

Online pre-enrolment!(obriu en una finestra nova) Information is available on 'access and admission'. Check out our site!(obriu en una finestra nova)