Vés al contingut (premeu Retorn)

  

Seguiment COVID-19

Criteris de comunicació de casos
Seguiment COVID-19

 

En referència a l'estat d'alarma decretat pel Govern espanyol, la UPC comunica les següents actuacions excepcionals per als propers 15 dies:

- Amb caràcter general, a partir de dilluns, 16 de març, el PAS i PDI de la UPC realitzarà la seva tasca majoritàriament mitjançat teletreball, excepte els serveis mínims que comunicarà Gerència. S'evitarà, en la mesura del possible, el desplaçament a qualsevol campus de la UPC.

- Els edificis i les instal·lacions de la UPC romandran tancats fins a nova instrucció, excepte el Vèrtex i el Rectorat.

- Instrucció de criteris de comunicació de positius o aïllament per COVID-19, consulteu el document

 

+ informació

En referencia al estado de alarma decretado por el Gobierno español, la UPC comunica las siguientes actuaciones excepcionales para los próximos 15 días:

- Con carácter general, a partir del lunes, 16 de marzo, el PAS y el PDI de la UPC realizará su trabajo mayoritariamente mediante teletrabajo, excepto los servicios mínimos que comunicará Gerencia. Se evitará, en la medida de lo posible, el desplazamiento a cualquier campus de la UPC.

- Los edificios e instalaciones de la UPC permanecerán cerrados hasta nueva instrucción, excepto el Vèrtex y el Rectorado.

- Instrucción de criterios de comunicación de positivos o aislamiento por el COVID-19 en la UPC, consulte el documento

 

+ información

Regarding the State of Alarm decreed by the Spanish Government, we report the following exceptional actions for the next 15 days:

- Stating on Monday 16/3/2020, PAS and PDI of the UPC will carry out their work activities remotely, except for those object of minimum services that will be communicated by management. Travel to any UPC campus will be avoided as far as possible.

- Buildings and facilities of the UPC will be closed until further instruction, except for the Vértex and Rectorate buildings.

- Instructions on communication criteria for positive or isolation cases of COVID-19 at the UPC, read document

 

+ information

 

arxivat sota: