Avisos Relacions Internacionals

contacte.jpg

contacte.jpg

contacte.jpg

contacte.jpg

contacte.jpg

Relacions Internacionals

La vocació internacional és un dels trets característics de l’ETSAB, que es reforça any rere any i pren expressions diferents per involucrar contínuament estudiants, professors i la resta de personal vinculat.

L’ETSAB organitza programes d’intercanvi acadèmic d’estudiants i professors amb gairebé 90 escoles d’Europa, Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania, en el marc dels programes Erasmus+, Sicue, UPC-Xina i altres acords bilaterals entre escoles.  Anualment, més de 160 estudiants locals segueixen un curs complert en algunes de les millors les escoles d’arquitectura i paisatge estrangeres, seguint els programes de tutoria i convalidació que són coordinats per professors locals.

Paral·lelament l’escola rep fins a 210 d’estudiants estrangers, tant de programes d’intercanvi com a estudiants visitants, interessats en els ensenyaments de l’ETSAB i atrets per la ciutat que els acull. La comunitat educativa s’enriqueix així en el constant diàleg entre aproximacions, coneixements i sensibilitats molt diverses, pròpies d’escoles d’arquitectura de tradició variada.

El grau d’arquitectura i el nous màsters són els espais centrals d’aquesta interacció, complementats amb un creixent nombre d’iniciatives de format més divers: Joint Workshops, Visiting Studios, seminaris, Summer School i Abroad Programs que són organitzats per l’escola o en els quals hi és convidada. Cada any, el desenvolupament de nombroses activitats d’aquest tipus permet diversificar i intensificar la mobilitat estructurada entorn als convenis internacionals més estables.

L’activitat de Recerca i els estudis de doctorat han tingut des de fa anys un marcat caràcter internacional, amb doctors formats a l’ETSAB que prestigien l’escola arreu del món i molt especialment a l’Amèrica Llatina. Recercadors i grups de recerca cooperen i teixeixen xarxes que estan consolidades també amb molts països d’Europa, Amèrica i més recentment, Àsia i Àfrica.

La sotsdirecció promou la internacionalització de l’escola des de dues grans àrees. Per un costat, entorn a la mobilitat dels estudiants i els estudis de grau i per l’altra, la recerca, el postgrau i la mobilitat del professorat.