Documentació i formularis

IMPORTANT!  Cal iniciar la tramitació del conveni com a mínim 10 DIES ABANS de la data d’inici de la pràctica.

Per descarregar la documentació i formularis heu de clicar sobre el nom de l'arxiu:

 

Inscripció estudiantat
  Català   Español

[0] Fitxa inscripció
F-Inscripció.docx F-Inscripción.docx
Ofertes Català Español
[1.1] Model Oferta Pràctiques F-Oferta.pdf F-Oferta_es.pdf

 

 

Tramitació de Convenis

 

 

Català

 

 

Español

[2.1] Preacord de pràctica Preacord.pdf    Preacord_es.pdf
[2.2] Alta empresa nova Alta_empresa.pdf Alta_empresa_es.pdf
[2.3] Informe del Tutor F-InfFinalTutor.pdf F-InfFinalTutor_es.pdf
[2.4] Memòria de l'Estudiant F-MemFinalEst.pdf F-MemFinalEst_es.pdf
[2.5] Diligència de Baixa CCE F-Baixa.pdf F-Baixa_es.pdf
[2.6] Diligència de modificació F-Modificacio.pdf F-Modificacio_es.pdf
[2.7] Diligència de pròrroga F-Pròrroga.pdf F-Pròrroga_es.pdf
[2.8] Formulari Registre d'Acte d'Acollida a l'entitat col·laboradora
F-RAC.pdf F-RAC_es.pdf
[2.10] Formulari CCE Curricular a la pròpia UPC
F-CCE_C_UPC.pdf F-CCE_C_UPC_es.pdf
[2.11] Formulari Registre d'Acte d'Acollida a la pròpia UPC
F-RAC_UPC.pdf F-RAC_UPC_es.pdf

 

 

Reconeixement acadèmic (curriculars)

 

 

Català

 

 

Español

[3.3] Autorització empresa dossier final   F-PRAC_CURR_autoritza.pdf  F-PRAC_CURR_autoriza_es.pdf
[3.4] Instruccions per al Dossier Final  F-PRAC_CURR_dossier.pdf  F-PRAC_CURR_dossier_es.pdf
[3.5] Sol·licitud Pràctica Curricular a la pròpia UPC  F-PRAC_CURR_solicita_UPC.pdf  F-PRAC_CURR_solicita_UPC_es.pdf

 

 

 

Per anar al web clicar sobre el botó Web o Enllaç:

 

   Normativa i legislació aplicable

Normativa reguladora de pràctiques acadèmiques externes de la UPC. Acord CG/2021/06/37, de 17 de desembre de 2021, del Consell de Govern, pel qual s'aprova la modificació de la Normativa de Pràctiques Acadèmiques Externes de la UPC

PDF
Reconeixement acadèmic de crèdits optatius. Grau en Estudis d'Arquitectura (GArq) Enllaç
Reconeixement acadèmic de crèdits optatius. Màster Universitari en Arquitectura (MArq) Enllaç
Normativa overhead UPC PDF
Normatives acadèmiques de la UPC: d'Estudis de Grau (NAEG), d'Estudis de Màster Universitari (NAMU) i d'Estudis de 1r cicle,1r i 2n cicle i 2n cicle (NAG) Web

Reial decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, publicat al BOE el 30 de juliol de 2014

PDF

Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el règim general de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació

PDF

Reial decret - llei 8/2014 d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, pel qual es bonifica la cotització a la Seguretat Social de les pràctiques curriculars externes (Disposició addicional vint-i-cinquena)

PDF

Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'estudiant universitari, publicat en el BOE de 31 de desembre de 2010

PDF

 

 

Altres enllaços d'interès

Seguretat i prevenció de riscos laborals de l'estudiantat

Web
Unitat de Gestió Econòmica de la Matrícula i Convenis de Cooperació Educativa, del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC Web
Agència Tributària Web
Seguretat Social Web