Coneix els Màsters ETSAB

Màster universitari en Arquitectura MArqEtsaB 
Máster universitario en Arquitectura MArqEtsaB
Master's degree in Architecture MArqEtsaB

Sesión realizada online el 20 de junio de 2024, a las 13 horas

 

Arquitectura y emergencia ambiental

Regeneración urbana

Teoria

 

Els nostres màsters  /  nuestros másteres  /  our master's degrees

MArqEtsaB Màster Universitari en Arquitectura (Web del màster: CAT ESP  /// +Inf CAT ESP ENG )
MBArch Màster Universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona (Web del màster: CAT  ESP  ENG  /// +Inf CAT ESP ENG )
MBDesign Màster interuniversitari en estudis avançats en Disseny-Barcelona (UPC-UB) (CAT ESP ENG)
MBLandArch Máster Universitario en Paisajismo (Web del màster   ///  +Inf  CAT ESP ENG ) 

Preinscripció 

Preinscripció online!. Informació a l'apartat 'accés i admissió'. Consulta el nostre web!
Preinscripción online! Información en el apartado 'acceso y admisión'. Consulta nuestra web!
Online pre-enrolment! Information is available on 'access and admission'. Check out our site!