Vés al contingut (premeu Retorn)

Departaments i Seccions

La Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech (UPC), presenta una estructura matricial basada en centres docents i departaments, que imparteixen els programes de doctorat i proporcionen recursos als diferents grups d'investigació. Actualment l'ETSAB s'organitza en 5 departaments amb estructures diverses.


Dels 5 departaments actuals, n'hi ha de gran escala, com el de Tecnología de l'Arquitectura, que inclou diversos àmbits de coneixement en la seva estructura, o altres departaments més específics com el de Representació Arquitectònica, el d'Urbanisme i Ordenació del Territori, el de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació o el de Projectes Arquitectònics, cadascun amb les seves especificitats i estructura pròpia. Hi ha també la Secció de Física Aplicada, una secció departamental, entesa com una part del departament transversal de tota la UPC.


El professorat que imparteix docència a l'ETSAB està adscrit en algún d'aquests departaments. La gestió i participació dels docents té lloc en els òrgans de govern de cada departament, amb una representació ponderada en funció del nivell acadèmic i de contractació.

 

Departament de Projectes Arquitectònics

735 - PA

 

 

https://pa.upc.edu 

director.pa@upc.edu

+34 93 401 6388

urba.png

Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori

740 - UOT

 

http://duot.upc.edu 

director.uot@upc.edu

+34 93 401 6402

ega.png

Departament de Representació Arquitectònica

752 - RA

 

 

https://ega1.upc.edu

director.ra@upc.edu

+34 93 401 6384

ta.png

Departament de Tecnologia de l'Arquitectura

753 - TA

 

 

https://ta.upc.edu

administracio.ta@upc.edu

+34 93 401 6387

compo.png

Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació

756 - THATC

 

https://thatc.upc.edu 

direccio.thatc@upc.edu

+34 93 401 6420

fisica.png

Secció ETSAB de Física

748 - FIS

 

 

https://fisica.upc.edu

f.fayos@upc.edu

+34 93 401 6378