Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació per estudiants

Definició

Les pràctiques acadèmiques externes són una estància tutelada en una entitat col·laboradora, amb l'objectiu de desenvolupar tasques pròpies de l'exercici professional, tot aplicant i complementant els coneixements adquirits en la formació acadèmica. 

A l'ETSAB cada titulació impartida té assignat un tutor de les pràctiques acadèmiques externes:

Grau en Estudis d'Arquitectura / M.U. en Arquitectura /

M.U. en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona

 

Daniel García Escudero

M.U. en Paisatgisme Luis Maldonado
M.U. en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona J.M. Fort

Des del curs 2019/2020 l'ETSAB juntament amb l'EEABB (Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Bioosistemes de Barcelona) ofereix un nou grau de Paisatgisme. Els estudiants d'aquesta titulació que vulguin fer pràctiques s'han d'adreçar al centre gestor EEABB. 

Excepcions

Queden excloses les activitats no relacionades amb els estudis que curseu, per exemple, les tasques de suport administratiu o de suport a la docència.

Modalitats

Pràctiques curriculars

Són activitats acadèmiques integrants del pla d'estudis. Això suposa que s'han de matricular, que han de tenir un tutor, i que s'avaluen i qualifiquen. Actualment les titulacions impartides a l'ETSAB que inclouen pràctiques curriculars són:

- Grau en Estudis d'Arquitectura 2014 (GArqEtsaB)

- Màster Universitari en Arquitectura (MArqEtsaB)

- Màster Universitari en Paisatgisme (MBLandArch)

-   Grau en Paisatgisme


Pràctiques extracurriculars

No formen part del pla d'estudis, sinó que es realitzen de forma voluntària, tot i així, s'incorporaran al Suplement Europeu al Títol. Les podeu realitzar els estudiants de les titulacions:

- Grau en Estudis d'Arquitectura 2014 (GArqEtsaB)

- Grau en Paisatgisme

- Màsters Universitaris (MU)

Acord de pràctiques

En general, la via habitual per a realitzar pràctiques acadèmiques externes són els Convenis de cooperació educativa (CCE) que haureu de signar ABANS de l'inici de la pràctica.

En el cas de pràctiques en entitats internacionals, poden existir altres models de conveni/acord de pràctiques diferents del CCE.

Les pràctiques a la pròpia universitat només poden ser curriculars i tenen una tipologia específica

 

veure també:  Requisits | Inscripció i Ofertes