Pràctiques Internacionals

IMPORTANT: Amb la modificació de la Normativa de Pràctiques UPC de desembre 2021 les pràctiques via Conveni de Cooperació Educativa només es poden fer en empreses amb seu a Espanya

PRÀCTICA ACADÈMICA INTERNACIONAL TUTELADA PER L’ETSAB

1) Mobilitat Erasmus+ SMT Pràctiques: 

Estada de mobilitat per pràctiques a una empresa d’un país UE a través del programa Erasmus+. Es pot optar a un ajut econòmic Erasmus+ SMT, a part de la remuneració que pagui l’empresa. La durada mínima de la pràctica són 2 mesos.

Compatibilitat amb altres estades de mobilitat: NO és possible fer la pràctica simultàniament a una estada de mobilitat per estudis. Es pot fer just abans o a continuació, però mai alhora (no es poden solapar les dues estades). Per cada nivell d'estudis (grau/màster) hi ha un màxim de 12 mesos de mobilitat  Erasmus, sumant mesos d'estada d'estudis i/o mesos d'estada de pràctica.

La pràctica pot ser curricular o extracurricular. Si es sol·licita i s'autoritza que la pràctica sigui CURRICULAR es matricularan 6 ECTS optatius i la pràctica serà avaluada i qualificada.

S’han de fer tots els tràmits al menys 15 DÍES ABANS de la data d’inici de la pràctica, que es gestiona  amb l'Oficina de Relacions Internacionals ETSAB.

+ info: Erasmus+Pràctiques
 

2) Pràctica IAESTE:  [actualment no disponible]

Estada de practiques remunerades a una empresa internacional a través de l’associació IAESTE (habitualment a realitzar entre Juliol i Setembre).

La DED’AB és la gestora del programa IAESTE a l’ETSAB

La pràctica pot ser curricular o extracurricular. Si es sol·licita i s'autoritza que la pràctica sigui CURRICULAR es matricularan 6 ECTS optatius i la pràctica serà avaluada i qualificada (en coordinació amb l’Oficina de Cooperació Educativa ETSAB)

+ info: IAESTE 

 

ESTADA EN EMPRESA INTERNACIONAL NO TUTELADA PER L’ETSAB

Qualsevol altre modalitat de col·laboració o estada de formació a una empresa estrangera (amb un contracte de pràctiques, stage, internship, beques FARO Global, beques ARGO o similars) es fa per compte propi de l'estudiant, sense supervisió ni tutela de l’ETSAB, i es regirà per la normativa existent al país on radiqui l’entitat,

A posteriori, NOMÉS EN ALGUNES TITULACIONS (MArqEtsaB o MBLandArch) i si es compleixen determinades condicions es pot demanar el reconeixement de crèdits optatius per EXPERIÈNCIA LABORAL I PROFESSIONAL. En aquest cas es paguen els crèdits reconeguts (6 ECTS) però no reben qualificació. Es gestiona amb Secretaria ETSAB

 + info MArq   |   + info MBLandArch

(Els estudiants de GArqEtsaB, MBArch i MBDesign no poden fer aquest tipus de reconeixement)