Directori ETSAB

Avís legal

Les dades d'aquest directori de la Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de l'escola. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal. Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.