Contacte Recerca

Cap de la Unitat

Maria Eugènia Esbri Solanas

Equip

Carolina Blasco Rocamora
Miriam Gómez Garcia
Sonia Magaña González
Núria Rigau Rigau

Contacte

Demana ETSAB
Tel: +34 93 401 1990
Edifici DSA (ETSAB), P1

Adreça postal
ETS Arquitectura de Barcelona
Unitat de Suport a la Recerca
Av. Diagonal, 649-651
08028 Barcelona

Què fem?

Potenciem l'activitat de recerca dels investigadors i dels grups de recerca en l'àmbit d'Arquitectura de Barcelona mitjançant serveis d'informació, identificació de programes i oportunitats, assessorament i acompanyament en la presentació de sol·licituds i participació en convocatòries.

Donem suport tècnic i normatiu en l'elaboració de les propostes de projectes i de convenis.

Potenciem la visibilitat i la valoració de la producció científica del PDI.

Gestionem els projectes de recerca: fem difusió i assessorament al PDI i donem suport a les sol·licituds de les diferents convocatòries.

Fem la gestió econòmica i la comptabilització dels ingressos i les despeses dels projectes, els convenis i els cursos.