Vés al contingut (premeu Retorn)

Tramitació de convenis

NOVETATS CONVENIS DE PRÀCTIQUES curs 2018/2019

PREU MÍNIM: 8 euros/hora

A partir del curs 2018/2019 el preu/hora mínim als convenis de cooperació educativa amb estudiants de l'ETSAB tornarà a ser de 8 euros/hora, d'acord amb la normativa UPC (mínim 8€/h i màxim 20€/h).

A TENIR EN COMPTE...

Per formalitzar un conveni cal:

 • Verificar si l'estudiant acompleix els requisits a l'apartat "Informació per estudiants".
 • Comprovar que la practica és d'interès acadèmic a l'apartat "Informació per empreses".
 • Els estudiants hauran de tenir el número de la Seguretat Social prèviament a tramitar el conveni de cooperació educativa.
 • L''empresa ha de donar d'alta a l'estudiant a la Seguretat Social en la data d'inici del conveni, sinó no es podrà iniciar la pràctica.
 • Els convenis han de ser remunerats. El preu orientatiu establert per la UPC és de 8 euros/hora, (màxim de 20 euros/hora).
 • No s'accepten convenis amb caràcter retroactiu, sense el Projecte Formatiu i tampoc sense el justificant d'ingrés de l'import corresponent a despeses de gestió.
 • La realització de les pràctiques ha de ser compatible amb el seguiment dels estudis. La dedicació màxima serà de 20 hores setmanals en període lectiu i 40 hores setmanals en període no lectiu.
 • Els convenis es gestionen per cursos, considerant la data d'inici de curs el 16 de setembre i la data de finalització el 15 de setembre de l'any següent.
 • La data límit de finalització de les pràctiques serà el 15 de setembre de cada curs.
 • La data límit per presentar convenis de pràctiques a l'Oficina de Cooperació Educativa serà a mitjans de juliol pels convenis d'agost i primers 15 dies de setembre.
 • Els estudiants no poden fer més d'un conveni alhora.
 • Els convenis es rescindeixen automàticament un cop aprovat el PFG/PFM/TFM o bé si l'estudiant es desvincula de la universitat per qualsevol motiu.

MODALITAT DE CONVENIS

En funció del tipus de reconeixement acadèmic, les pràctiques poden ser de dues modalitats: extracurriculars o curriculars.

CCE Extracurricular

La pràctica extracurricular no forma part del pla d'estudis sinó que es realitza de forma voluntària; tot i així, s'incorporarà al Suplement Europeu al Títol. Les poden realitzar els estudiants que acompleixin els requisits de les titulacions:

 • Grau en Estudis d'Arquitectura 2014 (GArqEtsaB)
 • Màster Universitari en Arquitectura (MArqEtsaB)
 • Màster Universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona (MBArch)
 • Màster Universitari en Paisatgisme (MBLandArch)
 • Màster Universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona  (MBDesign)

I de les titulacions a extingir:

 • Grau en Arquitectura 2010 (GrauArq2010)

CCE Curricular

Les pràctiques curriculars són activitats acadèmiques integrants del pla d'estudis. Això suposa que s'han de matricular, que han de tenir un tutor, i que s'avaluen i qualifiquen.

 • Actualment les titulacions impartides a l'ETSAB que inclouen pràctiques curriculars són:

Requisit hores mínimes 

de CCE

Correspondència en

crèdits ECTS

 Màxim reconeixement ECTS per pràctiques CURRICULARS

Grau en Estudis

d'Arquitectura 2014

(GArqEtsaB)

 

180h

 

6

 

12

Màster Universitari en Arquitectura 

(MarqEtsaB)

 

180h

 

6

 

6

Màster Universitari en Paisatgisme 

(MBLandArch)

 

180h

 

6

 

6

 

 i, a més les titulacions en extinció:

Requisit hores mínimes 

de CCE

Correspondència en

crèdits ECTS

 Màxim reconeixement ECTS per pràctiques CURRICULARS

Grau en Arquitectura 2010 (GrauArq2010)

 

180h

 

6

 

12

 

 • Comproveu quines són les condicions corresponents a cada titulació per tal d'obtenir un reconeixement acadèmic mitjançant una pràctica curricular.
 • Si, tenint en compte els requisits descrits a la taula, creieu que la vostra pràctica pot tenir la consideració de CURRICULAR, vegeu el procediment de tramitació descrit a Formalització d'un CCE Curricular