Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Pràctiques / Tramitació de convenis / Formalització CCE Extracurricular

Formalització CCE Extracurricular

AVÍS

La situació d'alarma actual ha provocat alteracions en els procediments de gestió de convenis de pràctiques

Veure l'apartat AVISOS > Instruccions per convenis de pràctiques acadèmiques externes amb estudiants de l'ETSAB davant l’activació de l’alerta sanitària

Inici de la pràctica extracurricular

Documentació a entregar i termini

 • 3 exemplars del formulari [2.1] F-CCE Extracurricular signats per l'estudiant i l'empresa
 • comprovant d'ingrés de les DESPESES DE GESTIÓ:
  • L'import que l'empresa ha de pagar a la UPC en concepte de despeses de gestió, és del 15,7% calculat sobre el total de la retribució de l'estudiant. A aquesta quantitat se l'haurà de sumar el 21% d'IVA.
  • L'ingrés s'ha de fer al c/c:

            La Caixa ES80 - 2100 - 3648 - 93 - 2200004689 Titular: UPC - Cooperació Educativa.

  • Es recomana que els ingressos per despeses de gestió es facin de manera individual per conveni.
  • Un exemple de càlcul de despeses de gestió: Si l'estudiant ha de percebre 1.000€ en concepte del CCE, la UPC facturarà a l'empresa:
15,7% de 1.000 € = 157,00 €
21% de IVA sobre 157 € =  32,97 €
Total a ingressar / import factura = 189,97 €

 • S'haurà de lliurar les còpies impreses i signades dels formularis i del comprovant d'ingrés a l'Oficina de Cooperació Educativa com a molt tard dins la mateixa setmana de la data de començament del conveni.
 • Les signatures dels documents hauran de ser originals i no escanejades o fotocopiades.
 • No s'acceptaran convenis omplerts a mà ni esmenats.
 • Completada la tramitació del conveni s'enviarà un e-mail a empresa i estudiant per que passin a recollir les seves còpies. La UPC enviarà la factura per correu postal a l'empresa.

Final de la pràctica extracurricular

Documentació a entregar i termini

En un termini de 15 dies des de la data de finalització del conveni, s'haurà de lliurar una còpia dels següents formularis:

Cotització Seguretat Social

D'acord amb el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, cal incloure als estudiants universitaris que realitzen pràctiques al Règim General de la Seguretat Social. Consultar: Web