NOVA GESTIÓ CCE: Indicacions per a estudiants

Indicacions per als estudiants de l'ETSAB que fan convenis de pràctiques acadèmiques

IMPORTANT! amb el nou procediment de gestió cal iniciar la tramitació del conveni com a mínim 10 DIES HÀBILS ABANS de la data d’inici de la pràctica.

NOU PROCEDIMENT PER A ESTUDIANTS ETSAB - TRAMITACIÓ DE CONVENIS DE PRÀCTIQUES 

...veure abans: Informació per estudiants > Requisits

1. Acordar i omplir amb l’empresa el PREACORD DE PRÀCTICA.  Cal indicar si es vol que la pràctica sigui Curricular o Extracurricular. Un cop signat per ambdues parts, l’empresa l’ha d’enviar escanejat per correu electrònic a cce.etsab@upc.edu amb un mínim de 10 DIES d’antelació a l’inici de la pràctica.

2. L’ estudiant rebrà avís per validar i completar les dades de la pràctica a e-Secretaria. A l'apartat Practiques en Empresa ha de seleccionar el nou CONVENI en el llistat i revisar les dades que provenen del preacord SENSE MODIFICAR-LES, completar els camps Horari Lloc i enviar el conveni. [En cas de no tenir assegurança escolar vigent cal indicar al camp Observacions : Assegurança pròpia i enviar còpia de la pòlissa per correu electrònic a cce.etsab@upc.edu indicant a l’assumpte: NOM-COGNOM_ASSEGURANÇA PROPIA ]

3. El tutor de la empresa generarà el PLA FORMATIU de la pràctica amb les tasques assignades a l'estudiant accedint al Portal de Tutors.

4. El tutor ETSAB valorarà si la pràctica pot ser curricular o extracurricular i validarà el PLA FORMATIU. L'Oficina de Cooperació Educativa validarà el CONVENI.

5. La empresa rebrà per correu electrònic el CONVENI de pràctica, que haurà SIGNAR ELECTRÒNICAMENT i retornar l'arxiu PDF a: cce.etsab@upc.edu

6. L’estudiant rebrà avís per accedir al PORTAFIRMES UPC i signar electrònicament el CONVENI. Un cop fet, també el Director de l’ETSAB el signarà electrònicament.

IMPORTANT: el tràmit CADUCA quan s’arriba a la data d’inici de la pràctica: si no s’ha finalitzat abans el procés de signatures NO ES PODRÀ INICIAR LA PRÀCTICA i caldrà recomençar el tràmit de nou, modificant la data d’inici. Per aquest motiu és necessari que la empresa retorni el conveni signat com a mínim amb 1 dia laborable de marge respecte a la data prevista d’inici, i les altres parts l’han de signat tant aviat rebin l’avís del Portafirmes.

7.  Tant l’estudiant com la empresa rebran per correu electrònic el CONVENI signat per totes les parts i es pot iniciar la pràctica. A e-secretaria quedarà registre tant el Conveni com del Pla Formatiu.

8.  L'empresa rebrà la factura per les despeses de gestió UPC i haurà d’efectuar l’abonament al compte corrent:

            La Caixa ES80 - 2100 - 3648 - 93 - 2200004689 Titular: UPC - Cooperació Educativa.

9. En cas de pràctica curricular, Secretaria ETSAB farà d'ofici la matrícula dels crèdits optatius corresponents, i l'estudiant ha d'abonar l'import corresponent per tal que la pràctica pugui ser avaluada.

 

+INFO: Manual estudiant_nou CCEFAQ's estudiant nou CCE