Vés al contingut (premeu Retorn)

Requisits per fer una pràctica acadèmica mitjançant CCE

Matriculats

Cal estar matriculat en el curs/semestre acadèmic vigent i al corrent de pagament.

!! IMPORTANT: Un cop aprovat el TFG/PFG/TFM, els convenis vigents es rescindeixen automàticament.

Crèdits mínims superats

(GArqEtsaB) Mínim 120 ECTS amb qualificació superior o igual a 5.

Rendiment

(GArqEtsaB) Per fer pràctiques EXTRACURRICULARS cal tenir un rendiment acadèmic en el curs anterior major o igual a 0,5 (paràmetre alfa).

Màxim hores per curs

Com a norma general, podreu realitzar com a màxim 900 hores de pràctiques acadèmiques externes per curs acadèmic (període comprés entre el 16 de setembre d'un any fins el 15 de setembre de l'any següent).

!! NOTA: En el cas dels màsters de 60 ECTS (MArqEtsaB, MBArch i MBDesign), el màxim serà de 600 hores.

Màxim hores per titulació

El màxim d'hores que podreu realitzar al llarg dels estudis és:

(GArqEtsaB) 2.400 hores
(MU) En general és equivalent a una tercera part dels crèdits ECTS del màster, a raó de 30 hores per ECTS:

Màster de 60 ECTS: màxim de 600 hores.
Màster de 120 ECTS: màxim de 1.200 hores.

Inscrits a l'OCCE

La inscripció a l'OCCE dóna dret a consultar les ofertes de pràctiques i a poder tramitar el conveni corresponent.

Per inscriure's els estudiants estrangers haureu de posseir el NIE corresponent.

Número de la Seguretat Social

És obligatori disposar del número de la Seguretat Social per tal de poder fer convenis i caldrà facilitar-lo en el moment de fer la inscripció a l'OCCE. Per més informació de com obtenir-lo consulteu web.

Assegurança

S'ha d'estar al corrent de pagament de l'assegurança escolar.
Si teniu 28 anys o més, o sou estudiant d'un programa de mobilitat, haureu de formalitzar una assegurança privada.(Algunes companyies d'assegurances col·laboren amb la UPC amb ofertes específiques pels col·lectius universitaris Web)

Per més informació, consultar la web UPC (Unitat de Gestió de Convenis de Cooperació Educativa, del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC)