Intranets

Espai reservat als membres de l'escola, estudiants, personal docent i personal de administració i serveis, on accedir a diferents serveis.
Cada intranet es dirigeix a col·lectius concrets, per tant no tothom podrà entrar a totes les intranets.

Intranets de l'escola (ETSAB)

Accés a les intranets

Aplicacions intranet ETSAB

Conjunt d'aplicacions de gestió i serveis pròpies.

Intranet de la universitat (UPC)

e-Secretaria

Portal de serveis per l'estudiantat, on fer gestions relacionades amb el seu expedient acadèmic.

Prisma

Portal de serveis pel PDI relacionats amb la gestió dels estudis (Guia Docent, Llistes de classe, etc).

Portafirmes

Portal, destinat al PDI, d'accés a la signatura electrònica de documents.

Atenea - Campus Virtual

Espai d'interrelació entre estudiants i professors d'una mateixa assignatura. Pregunteu al vostre professor si utilitzarà aquest sistema de comunicació.

Atenea TFE - Campus Virtual de Treball de fi d'estudis

Plataforma virtual per ajudar a la gestió dels treballs fi d'estudis de grau o màster.

Atenea PhD - Campus Virtual de Doctorat

Espai d'interrelació entre estudiants i professors dels estudis de doctorat.

Recuperar / Canvi credencials

Per resoldre incidències relacionades amb el nom d'usuari i la contrasenya que facilita la identitat digital de la UPC.

e-ATIC - Centre d'Atenció TIC UPC

Punt únic d’informació dels serveis oferts directament per a la UPC, adreçat als estudiants, PDI i PAS.

Fàcil

Sistema de gestió d'incidències de manteniment i de recursos immobiliaris de la UPC.