La recerca a l'ETSAB

La recerca de la UPC s'estructura a través d'unitats per tal de prioritzar la recerca en equips, fer més fàcil la visualització i projecció externa de l'activitat desenvolupada, la consecució dels objectius i la transmissió dels resultats a la societat.

Projectes procedents d’una concessió atorgada en el marc d’una convocatòria competitiva, per finançar despeses de recerca, desenvolupament i innovació

Projectes procedents d’un contracte, un conveni, una col·laboració o una concessió atorgada via resolució (subvenció directa), per finançar despeses de recerca, desenvolupament i innovació

Congressos que els grups de recerca de l'ETSAB gestionen amb mitjans propis i les inscripcions dels quals es tramiten des de l'Àrea de Suport a la Recerca. Més informació: https://www.upc.edu/scg/ca/tips/congres-upc

Revistes de l'ETSAB editades amb el suport del Servei de Biblioteques de la UPC i publicades a través de la plataforma de l'Iniciativa Digital Politècnica. Més informació: info.idp@upc.edu