Unitats de recerca

La recerca de la UPC s'estructura a través d'unitats per tal de prioritzar la recerca en equips, fer més fàcil la visualització i projecció externa de l'activitat desenvolupada, la consecució dels objectius i la transmissió dels resultats a la societat.

Els centres específics de recerca (CER) son grups acreditats en uns camps específics de recerca que tenen projecció externa pròpia. Per l'altra banda, l'ETSAB també disposa d'altres laboratoris, serveis i equipaments científics i tècnics per donar suport a l'activitat de recerca i innovació.

Són les unitats acadèmiques que coordinen i organitzen el professorat i el personal investigador de la Universitat d'una o més àrees de coneixement i les activitats de recerca del seu àmbit.