Revistes científiques digitals

Revistes de l'ETSAB editades amb el suport del Servei de Biblioteques de la UPC i publicades a través de la plataforma de l'Iniciativa Digital Politècnica. Més informació: info.idp@upc.edu