Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació per empreses

Definició

Amb la formalització i reglamentació de les pràctiques acadèmiques externes, la UPC dóna a despatxos professionals, empreses, administracions públiques i entitats en general, l'oportunitat d'incorporar estudiants per l'exercici de la pràctica professional sense vincles laborals. 

Objectiu

La realització de pràctiques en empreses ha de garantir que l'estudiant enriqueixi la formació rebuda a la Universitat amb experiències professionals en l'àmbit empresarial.

Exclusions

Queden excloses les activitats no relacionades amb els estudis d'arquitectura, per exemple, les tasques de suport administratiu.

Acord de pràctiques

En general, la via habitual per a realitzar pràctiques acadèmiques externes són els Convenis de cooperació educativa (CCE) que cal signar ABANS de l'inici de la pràctica.

veure també:  Requisits | Ofertes

Avantatges

  • Disposar de personal en formació avançada en l'àmbit de l'arquitectura, l'urbanisme i l'edificació
  • Permet conèixer en profunditat i en condicions reals de treball, candidats per incorporar a l'empresa.
  • La relació s'estableix per conveni que signen l'empresa, l'estudiant i la universitat. En qualsevol moment es pot rescindir i/o ampliar.
  • L'empresa defineix, d'acord amb la universitat, el pla de treball (projecte formatiu) dels estudiants i el perfil per a seleccionar-los.
  • Atès el caràcter formatiu de les pràctiques acadèmiques externes, la relació que s'estableix no és contractual , tot i que cal donar d'alta l'estudiant que realitza la pràctica al Règim General de la Seguretat Social amb identificació de Relació Laboral Especial i aplicar les regles de cotització corresponents.

Marc legal

Les pràctiques acadèmiques en empreses són un marc de relació entre les empreses, els estudiants i la Universitat, emparats en la legislació i normativa que es pot trobar a l'apartat "Documentació".

Informació addicional

Oficina de Cooperació Educativa de l'ETSAB:
Unitat de de Convenis de Cooperació Educativa, del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC Web