Vés al contingut (premeu Retorn)

CCE

Tutor

L'entitat nomenarà una persona vinculada, amb experiència professional i coneixements necessaris, per a realitzar la tutela de l'estudiant en el transcurs de la seva estància en l'empresa. Aquest tutor supervisarà les activitats, orientarà i controlarà el desenvolupament de la pràctica i l'activitat portada a terme per l'estudiant, etc.

CCE

En general, per a poder realitzar pràctiques acadèmiques externes, s'haurà de signar un conveni de cooperació educativa (CCE) ABANS de l'inici de la pràctica.

Cóm fer un CCE?

La descripció dels passos a seguir i els formularis a omplir, es troben a l'apartat "Tramitació de convenis".

Renovació/Pròrroga

En cas que una empresa i un estudiant que ja han signat un CCE vulguin prorrogar-lo dins un mateix curs acadèmic hauran de formalitzar un nou conveni.

En finalitzar

En finalitzar un conveni, el tutor designat per l'empresa haurà d'omplir un informe final, d'acord amb els models i procediments definits a l'apartat "Tramitació de convenis".

Baixes i modificacions

Si es precís fer una modificació d'un conveni ja signat o bé si vol donar de baixa, caldrà seguir els passos definits a l'apartat "Tramitació de convenis -> Baixes i modificacions".