Contacte Relacions Internacionals

Cap de l'Àrea

Alicia García del Blanco

Equip

Elisabet Prats Beltran
María Ruiz Gracia
Danna Giselle Cáceres (becària)
Valeria Aristizábal (becària)

Contacte


Tel: +34 93 401 6345
Edifici DSA (ETSAB), P1

Adreça postal
ETS Arquitectura de Barcelona
Oficina de Relacions Internacionals
Av. Diagonal, 649-651
08028 Barcelona

Què fem?

Promovem la internacionalització dels estudis i la relació amb altres institucions acadèmiques arreu el món.

Gestionem la mobilitat dels nostres estudiants, oferint-los la possibilitat d’estudiar en un altre escola en el marc dels programes de mobilitat acadèmica i altres acords d’intercanvi. De igual manera, gestionem la mobilitat dels estudiants que acollim a l’escola, en el marc d’aquests programes i acords, així com dels estudiants visitants.

Fem els processos d’admissió, matrícula i avaluació dels estudiants participants.

Donem assessorament i suport a la mobilitat del PDI en el marc de les convocatòries i els acords d’intercanvi.

Fem l’atenció de consultes, informació i suport als estudiants, al PDI i a les institucions acadèmiques sòcies.

Donem suport a la difusió, organització i desplegament d’activitats dels tallers internacionals en els quals participa l’escola.