NOVA GESTIÓ CCE: Indicacions per a empreses

Indicacions per a les empreses que fan convenis de pràctiques amb estudiants de l'ETSAB

IMPORTANT! amb el nou procediment de gestió cal iniciar la tramitació del conveni com a mínim 10 DIES HÀBILS ABANS de la data d’inici de la pràctica.

 

PROCEDIMENT PER A EMPRESES - TRAMITACIÓ DE CONVENIS DE PRÀCTIQUES AMB ESTUDIANTS ETSAB

 ... veure abans: Informació per empreses > Requisits

0. [ Si l’empresa mai ha fet cap conveni amb estudiants UPC s’ha de donar d’alta abans de poder tramitar un conveni de pràctica. Caldrà omplir el FORMULARI ALTA i enviar-lo a cce.etsab@upc.edu ]

 

1. Acordar i omplir amb l’estudiant el PREACORD DE PRÀCTICA. Un cop signat per ambdues parts, l’empresa l’ha d’enviar escanejat a cce.etsab@upc.edu amb un mínim de 10 DIES d’antelació a l’inici de la pràctica.

2. L’estudiant rebrà avís per validar i completar les dades de la pràctica a e-Secretaria, apartat Practiques en Empresa.

3. La empresa (tutor) rebrà avís per correu electrònic amb les credencials per accedir al Portal de Tutors i generar el PLA FORMATIU de la pràctica, omplint els camps indicats amb les tasques assignades a l'estudiant, i validar-ho.   +INFO: Enllaç manual del tutor o tutora de l'empresa i FAQs

En cas de problemes d'accés al portal: Indicacions per a tutors empresa

4. El tutor ETSAB valorarà si la pràctica pot ser curricular o extracurricular i validarà el PLA FORMATIU. L'Oficina de Cooperació Educativa validarà el CONVENI .

5. La empresa (representant legal) rebrà per correu electrònic el CONVENI de pràctica, que haurà de SIGNAR ELECTRÒNICAMENT i retornar l'arxiu PDF a: cce.etsab@upc.edu

6. El conveni serà SIGNAT ELECTRÒNICAMENT per l’estudiant i el Director de l’ETSAB al PORTAFIRMES UPC.

IMPORTANT: el tràmit CADUCA quan s’arriba a la data d’inici de la pràctica: si no s’ha finalitzat abans el procés de signatures NO ES PODRÀ INICIAR LA PRÀCTICA i caldrà recomençar el tràmit de nou, modificant la data d’inici. Per aquest motiu és necessari que la empresa retorni el conveni signat com a mínim amb 1 dia laborable de marge respecte a la data prevista d’inici, i les altres parts l’han de signat tant aviat rebin l’avís del Portafirmes.

7.  Tant estudiant com empresa rebran per correu electrònic el CONVENI signat per totes les parts i es pot iniciar la pràctica. Al sistema quedarà registre tant del Conveni com del Pla Formatiu.

8. La empresa (responsable de facturació) rebrà per correu electrònic la FACTURA per les despeses de gestió UPC (15,7% de la remuneració total a l’estudiant + 21% IVA) i haurà d’efectuar l’abonament al compte corrent:

            La Caixa ES80 - 2100 - 3648 - 93 - 2200004689 Titular: UPC - Cooperació Educativa.