Vés al contingut (premeu Retorn)

CCE

Definició 

En general, per a poder realitzar pràctiques acadèmiques externes, haureu de signar un conveni de cooperació educativa (CCE) ABANS de l'inici de la pràctica.

Cóm fer un CCE?

La descripció dels passos a seguir i els formularis a omplir, la trobaràs a l'apartat "Tramitació de convenis".

Si vols que la pràctica sigui curricular, ho has de sol·licitar com a mínim 10 dies abans de la data d'inici de la pràctica, abans de tramitar el conveni corresponent. Veure apartat "Formalització d'un CCE curricular" Enllaç

En finalitzar

Per a tancar un conveni, cal lliurar a l'OCCE la vostra memòria final i l'informe final del tutor de l'entitat, d'acord amb els models i procediments definits a l'apartat "Tramitació de convenis".

GArqEtsaB, GrauArq10, i MArqETSAB Si el conveni correspon a una pràctica curricular, per poder ser avaluada caldrà aportar a més el dossier final. 

Pròrroga

La renovació/pròrroga d'una pràctica implica tramitar un nou conveni. Els passos a seguir els trobaràs a l'apartat "Tramitació de convenis".

Baixes i modificacions

Si és precís fer una modificació d'un conveni ja signat o bé si es vol donar de baixa, només cal que seguiu els passos definits a l'apartat "Tramitació de convenis". Recordeu que un conveni es pot rescindir o modificar de mutu acord a iniciativa de qualsevol de les dues parts, indicant-ne el motiu.

En el cas de les pràctiques CURRICULARS, es recomana no modificar les condicions inicials del CCE, ja que poden implicar que la pràctica passi a ser considerada EXTRACURRICULAR

Acreditació

Podreu sol·licitar un document acreditatiu resum de totes les pràctiques externes realitzades mitjançant un Conveni de Cooperació Educativa enviant una sol·licitud per correu electrònic a cce.etsab@upc.edu, indicant les vostres dades.

Reconeixement acadèmic

Els Convenis de Cooperació Educativa poden tenir un reconeixement acadèmic en funció dels estudis que curseu i la modalitat de la pràctica realitzada, curricular o extracurricular.