Informació per estudiants

Definició

Les pràctiques acadèmiques externes són una estància tutelada en una entitat col·laboradora, amb l'objectiu de desenvolupar tasques pròpies de l'exercici professional, tot aplicant i complementant els coneixements adquirits en la formació acadèmica. 

A l'ETSAB cada titulació impartida té assignat un tutor de les pràctiques acadèmiques externes:

Grau en Estudis d'Arquitectura / M.U. en Arquitectura /

M.U. en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona

(Pràctiques internacionals Erasmus+SMT)

 Ernest Redondo

 

(Eulàlia Gómez)

M.U. en Paisatgisme Luis Maldonado
M.U. en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona J.M. Fort

Des del curs 2019/2020 l'ETSAB juntament amb l'EEABB (Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Bioosistemes de Barcelona) ofereix un nou grau de Paisatgisme. Els estudiants d'aquesta titulació que vulguin fer pràctiques s'han d'adreçar al centre gestor EEABB. 

Excepcions

Queden excloses les activitats no relacionades amb els estudis que curseu, per exemple, les tasques de suport administratiu o de suport a la docència.

Tipologia

Pràctiques curriculars

Són activitats acadèmiques integrants del pla d'estudis. Això suposa que s'han de matricular, i s'assigna un tutor que les avalúa i qualifica. Actualment les titulacions impartides a l'ETSAB que inclouen pràctiques curriculars són:

- Grau en Estudis d'Arquitectura 2014 (GArqEtsaB)

- Màster Universitari en Arquitectura (MArqEtsaB)

- Màster Universitari en Paisatgisme (MBLandArch)

- Grau en Paisatgisme


Pràctiques extracurriculars

No formen part del pla d'estudis, sinó que es realitzen de forma voluntària, tot i així son supervisades per la universitat i si es finalitzen satisfactòriament s'incorporaran al Suplement Europeu al Títol. Les podeu realitzar els estudiants de les titulacions:

- Grau en Estudis d'Arquitectura 2014 (GArqEtsaB)

- Grau en Paisatgisme

- Màsters Universitaris (MU)

Pràctiques a la pròpia UPC

Les pràctiques a la pròpia universitat només poden ser curriculars i tenen una tipologia específica

Pràctica internacional

Les pràctiques internacionals, que es realitzen en entitats col·laboradores que no es troben a l’Estat espanyol, tenen la consideració d’una estada de mobilitat en pràctiques i es gestionen a través dels programes de mobilitat internacional.

Acord de pràctiques

En general, la via habitual per a realitzar pràctiques acadèmiques externes són els Convenis de cooperació educativa (CCE) que haureu de signar ABANS de l'inici de la pràctica. 

(NOTA: Amb la modificació de la Normativa de Pràctiques UPC de desembre 2021 les pràctiques via CEE només es poden fer en empreses amb seu a Espanya)

 

veure també:  Requisits | Inscripció i Ofertes