Vés al contingut (premeu Retorn)

MOBILITAT PDI: ajuts Erasmus+ KA171 per docència fora Europa

 

MOBILITAT PDI: ajuts Erasmus+ KA171 per docència fora Europa

Convocatòria UPC ajuts per estades docents a països no europeus (Erasmus+ KA171 Projecte 2022-2025)

Publicada la convocatòria d’ajuts per mobilitats del PDI en el marc del programa Erasmus+ Acció KA171, oberta a tots els professors vinculats activament a la UPC. Cada candidat ha de gestionar la seva sol·licitud d'acord amb l'escola de la UPC on estigui assignat per fer docència al curs actual.

El personal docent i investigador adscrit amb docència a l'ETSAB trobarà aquí les indicacions i els models adaptats de la documentació necessària per presentar la sol·licitud.

 

DESTINACIONS

Els ajuts es destinen a cobrir part de les despeses per fer estades docents únicament a les universitats que es detallen a l'apartat V 'Destinacions i places' de les Bases de la Convocatòria UPC

 

DATES I DURADA

L' estada docent es pot realitzar fins novembre 2024. El nombre màxim de dies finançats serà de 5 dies d'activitat docent, més 2 dies de viatge i és obligatori impartir com a mínim 8 hores de docència a la universitat de destinació.

 

CALENDARI

Al llarg del curs s’obriran 3 finestres de presentació de sol·licituds i concessió d’ajuts:

1a Finestra: > sol·licitud fins 8 febrer 2024 > resolució 7 març 2024
2a Finestra: > sol·licitud 21 març a 4 abril 2024 > resolució 2 maig 2024
3a Finestra: > sol·licitud 16-30 maig 2024  > resolució 27 juny 2024

 

SOL·LICITUD

Els profesors adscrits a l'ETSAB han de lliurar a la documentació l’Oficina de Relacions Internacionals ETSAB o enviar-la a: relint.etsab@upc.edu

_ Annex I_Sol·licitud Mobilitat docent Erasmus + KA171
   Cal presentar el document signat pel professor sol·licitant i pel Director de seu Departament autoritzant l’estada (signatures electròniques o original amb signatures manuscrites)

_ Annex II_ Mobility Agreement for Teaching (ENG) o Annex II_Acuerdo Movilidad Docente (ESP)
   Cal fer constar les dates d'estada i l’activitat docent a realitzar, amb el vistiplau de la universitat de destinació. El document s'ha de lliurar amb les signatures del responsable de la universitat de destí i del professor que fa la sol·licitud. L'Oficina de Relacions Internacionals tramitarà la signatura de la Sotsdirectora ETSAB

_ Carta d'invitació signada per un responsable acadèmic de la universitat de destinació on constin les mateixes dates d'estada.

resolució de la convocatòria

La Sotsdirecció de Relacions Internacionals ETSAB signarà els Mobility Agreements vàlids i prioritzarà les sol·licituds presentades per tots els professors vinculats a l’ETSAB a cada un dels terminis establerts a la convocatòria.

El Gabinet de Relacions Internacionals de la UPC publicarà la resolució d'adjudicació dels ajuts d’acord amb els criteris establerts a la convocatòria.

TERMINI: aprox. 1 mes posterior a cada finestra de presentació de sol·licituds
+ 10 dies naturals per presentar al·legacions

en cas de rebre l’ajut...

El professor rebrà una notificació del Gabinet de Relacions Internacioanls UPC a la seva adreça de correu electrònic UPC amb instruccions sobre els tràmits a seguir. Orientativament:

_ DOCUMENTACIÓ PRÈVIA AL VIATGE:

  • Conveni de Subvenció
  • COBERTURA SANITÀRIA:  assegurança  de viatge contractada abans de l’estada.

_ DOCUMENTACIÓ POSTERIOR AL VIATGE

  • Certificat d’estada (signat per institució acollida)
  • Documentació justificativa del viatge (reserva vols i targetes embarcament)

_ ENQUESTA FINAL ONLINE:
En el termini dels 30 dies posteriors a l’estada, el beneficiari rebrà via e-mail una invitació per emplenar un Qüestionari EU en línia (EU Survey).

pagament de l’ajut

L’ajut es pot rebre en dos terminis

70% abans d’iniciar l’estada si s’ha lliurat correctament la documentació prèvia al Gabinet de Relacions Internacionals UPC.

30% restant a la tornada de la mobilitat, un cop lliurats tots els documents justificatius i realitzada l’enquesta final online.