Vés al contingut (premeu Retorn)

Modificacions de matrícula

Sol·licituds curs 2022-23

estiu.png

Matrícula juliol de fase inicial a 5è curs: del 19 al 21 de juliol de 2022 (per e-secretaria > Instàncies > modificació de matrícula / canvi de grup). Resolució fins el 9 de setembre de 2022.

Les variacions de matrícula sol·licitades dins d’aquest termini, que siguin acceptades pel centre docent, implicaran l’expedició d’una nova liquidació econòmica.

Matrícula nou accés: (per e-secretaria > Instàncies > sol·licitud > altres):

 • matrícula 1a preferència, reclamacions i assignació definitiva: del 15 al 21 de juliol de 2022
 • matrícula 2a assignació: del 26 al 28 de juliol de 2022
 • reclamacions 2a assignació i 1a reassignació: del 5 al 7 de setembre de 2022
 • 2a reassignació: del 13 al 14 de setembre de 2022

Les variacions de matrícula sol·licitades dins d’aquest termini, que siguin acceptades pel centre docent, implicaran l’expedició d’una nova liquidació econòmica.

Baixa puntual d'assignatures en el període de variacions de la matrícula (no inclou la renúncia a la matrícula): Fins el 16 de setembre (per e-secretaria > Instàncies > sol·licitud > baixa assignatures).

Les baixes d'assignatures sol·licitades dins d'aquest període de variacions de la matrícula, que preveu el calendari acadèmic de la UPC, implicaran un recàlcul de l'import de la matrícula i per tant la devolució de l'import dels crèdits. No es podrà concedir la renúncia d'assignatures que siguin prerequisits o corequisits d'altres matriculades. Tampoc es podrà concedir la renúncia d'assignatures suspeses o si s'han matriculat altres de cursos superiors.

Reconsideració matrícula segon semestre: Del 9 a l'11 de gener de 2023 (per e-secretariaResolució fins al 3 de febrer.

   • Per estudiantat de segon a cinquè curs que vulgui ampliar matrícula o canviar de grup.
   • Per estudiantat que hagi cursat i aprovat per continuada (o esperi aprovar al final) una assignatura al primer semestre, que sigui prerequisit de la que desitja matricular al segon semestre.  
   • Per estudiantat repetidor de primer curs que vulgui únicament canviar de grup. L’estudiantat de nou accés ha de mantenir els grups matriculats al primer semestre.

  Totes les modificacions de la matrícula en aquest període portaran associada la taxa de modificació de matrícula en compliment del que preveu el Decret de Preus Públics aprovat per la Generalitat de Catalunya.

  Modificació de matrícula per estudiantat de primer curs: El dilluns 30 / dimarts 31 de gener de 2023 (modificació de matrícula via google meet amb cita prèvia).

  El dia 25 de gener s'informarà del procediment a seguir, mitjançant un correu electrònic, a l'estudiantat que tingui dret a modificar la seva matrícula). Resulta imprescindible que l'estudiantat interessat a modificar la seva matrícula ompli el formulari de cita prèvia que s'enviarà, en cas contrari no podrà formalitzar la modificació de matrícula.

  Totes les modificacions de la matrícula en aquest període portaran associada la taxa de modificació de matrícula en compliment del que preveu el Decret de Preus Públics aprovat per la Generalitat de Catalunya.

  • Per estudiantes i estudiants que superin fase inicial.

  • Per estudiantes i estudiants que els restin menys de 18 crèdits de fase inicial i estiguin en condicions de matricular assignatures de segon curs.

  L’ordre per a la modificació de matrícula es publicarà el divendres 27 de gener de 2023 a partir de les 13:00h.

  Els estudiants i estudiantes que no es connectin el dia i hora previstos en l'ordre de matrícula (o que no autoritzin algú a fer-ho) perdran el dret de modificar la seva matrícula.

  L’ampliació de matrícula només podrà formalitzar-se en els grups amb places disponibles. 

  NOVETAT 2022-23!! Intercanvi de grup:

  • Primer semestre:  Del 9 al 19 de setembre de 2022
  • Segon semestre: Del 3 al 13 de febrer de 2023

  (per e-secretaria > Tràmits > Intercanvi automàtic de grup)  Permet modificar la teva matrícula intercanviant el grup d'una assignatura amb un company o companya. La sol·licitud d'intercanvi es gestiona directament des de e-secretaria sense intervenció de la Secretaria de la ETSAB. Aquest tràmit no el pot realitzar l'estudiantat de nou accés, obligat a matricular totes les assignatures en un mateix grup. És necessari que:

   baixa.png Baixa acadèmica d'assignatures:

   • Primer semestre: Fins al 31 d’octubre de 2021
   • Segon semestre: Fins al 31 de març de 2022

  La baixa acadèmica d'assignatures, que no comporta la devolució de l'import de la matrícula, en cap cas pot ser d'assignatures que sigui obligatori matricular per ser prerequisits o corequisits o perquè estan afectades per l'aplicació de les condicions acadèmiques de matrícula establertes a la normativa.


  Pots consultar aquí condicions, procediment i els criteris de resolució.

   Darrera actualització juliol 2022