Vés al contingut (premeu Retorn)

Modificacions de matrícula

Sol·licituds curs 2021-22

estiu.png


Matrícula juliol de fase inicial a 5è curs: del 19 al 22 de juliol de 2021 (per e-secretaria > Instàncies > modificació de matrícula / canvi de grup). Resolució fins el 10 de setembre de 2021.

Les variacions de matrícula sol·licitades dins d’aquest termini, que siguin acceptades pel centre docent, implicaran l’expedició d’una nova liquidació econòmica.

Matrícula nou accés: (per e-secretaria > Instàncies > sol·licitud > altres):

 • matrícula 1a preferència, reclamacions i assignació definitiva: del 15 al 21 de juliol de 2021
 • matrícula 2a assignació: del 27 al 29 de juliol de 2021
 • reclamacions 2a assignació i 1a reassignació: del 6 al 8 de setembre de 2021
 • 2a reassignació: del 14 al 15 de setembre de 2021

Les variacions de matrícula sol·licitades dins d’aquest termini, que siguin acceptades pel centre docent, implicaran l’expedició d’una nova liquidació econòmica.


Reconsideració matrícula de segon semestre: Del 10 al 13 de gener de 2022 (per e-secretaria). Resolució fins al 28 de gener. Si la resolució depèn dels resultats acadèmics del primer semestre (ampliació amb assignatures que són prerequisits d'una matriculada al primer semestre), el termini de resposta podrà ser major.

   • Per estudiantat de segon a cinquè curs que vulgui ampliar matrícula o canviar de grup.
   • Per estudiantat repetidor de primer curs que vulgui únicament canviar de grup. L’estudiantat de nou accés ha de mantenir els grups matriculats al primer semestre.

  Totes les modificacions de la matrícula en aquest període portaran associada la taxa de modificació de matrícula en compliment del que preveu el Decret de Preus Públics aprovat per la Generalitat de Catalunya.

  Modificació de matrícula per estudiantat de primer curs: El dijous 27 de gener /divendres 28 de gener de 2022 (modificació de matrícula via google meet amb cita prèvia. El dia 24 de gener s'informarà del procediment a seguir, mitjançant un correu electrònic, a l'estudiantat que tingui dret a modificar la seva matrícula). Resulta imprescindible que l'estudiantat interessat a modificar la seva matrícula ompli el formulari de cita prèvia que s'enviarà, en cas contrari no podrà formalitzar la modificació de matrícula.

  Totes les modificacions de la matrícula en aquest període portaran associada la taxa de modificació de matrícula en compliment del que preveu el Decret de Preus Públics aprovat per la Generalitat de Catalunya.

  • Per estudiantes i estudiants que superin fase inicial.

  • Per estudiantes i estudiants que els restin menys de 18 crèdits de fase inicial i estiguin en condicions de matricular assignatures de segon curs.

  L’ordre per a la modificació de matrícula es publicarà el dimecres 26 de gener de 2022 a partir de les 13:00h.

  Ordre de modificació de matrícula de dijous 27 de gener

  Els estudiants i estudiantes que no es connectin el dia i hora previstos en l'ordre de matrícula (o que no autoritzin algú a fer-ho) perdran el dret de modificar la seva matrícula.

  L’ampliació de matrícula només podrà formalitzar-se en els grups amb places disponibles. 

  baixa.png Baixa acadèmica d'assignatures:

   • Primer semestre: Fins al 31 d’octubre de 2021
   • Segon semestre: Fins al 31 de març de 2022

    La baixa acadèmica d'assignatures, que no comporta la devolució de l'import de la matrícula, en cap cas pot ser d'assignatures que sigui obligatori matricular per ser prerequisits o corequisits o perquè estan afectades per l'aplicació de les condicions acadèmiques de matrícula establertes a la normativa.

    Pots consultar aquí condicions, procediment i els criteris de resolució.

     

    Darrera actualització juliol 2021