Presentaciones másteres de la ETSAB

Presentacions màsters ETSAB / ETSAB Master Presentations

Presentació màsters ETSAB 2024 /
Presentación másteres ETSAB 2024 /
Presentations ETSAB master degree 2024

L'ETSAB col·labora a la Fira Virtual de Postgrau UPC (febrer-març de 2024). Per participar a les sessions programades pots informar-te a:  Sessions informatives dels màsters universitaris -> Arquitectura, Urbanisme i Edificació -> Trieu la sessió que s'ajusti més als vostres interessos

La ETSAB colabora en la Feria Virtual de Posgrado UPC (febrero-marzo de 2024). Para participar en las sesiones programadas puedes informarte en: Sessiones informativas de los màsteres universitarios -> Arquitectura, Urbanisme y Edificación -> Elije la sesión que se ajuste más a tus intereses

ETSAB collaborate in the UPC Postgraduate Virtual Fair (February-March 2024). To participate in the scheduled sessions, you can find information at: University master's information sessions -> Architecture, Urbanism and Building Construction -> Choose the session that best suits your interests


 

Presentacions anteriors / Presentaciones anteriores / Previous Presentations

Presentacions dels Màsters de l'ETSAB: 2020 - 2021 - 2022 - 2023
Presentaciones de los Másteres de la ETSAB: 2020 - 2021 - 2022
Presentation of the ETSAB master's degrees: 2020 - 2021 - 2022

Els nostres màsters  /  nuestros másteres  /  our master's degrees

MArqEtsaB Màster Universitari en Arquitectura (CAT ESP ENG Web del màster)
MBArch Màster Universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona (CAT ESP ENG Web del màster)
MBDesign Màster interuniversitari en estudis avançats en Disseny-Barcelona (UPC-UB) (CAT ESP ENG)
MBLandArch Máster Universitario en Paisajismo (CAT ESP ENG Web del màster) 

Preinscripció 

Preinscripció online!. Informació a l'apartat 'accés i admissió'. Consulta el nostre web!
Preinscripción online! Información en el apartado 'acceso y admisión'. Consulta nuestra web!
Online pre-enrolment! Information is available on 'access and admission'. Check out our site!