Vés al contingut (premeu Retorn)

Presentacions màsters ETSAB 2022-2023

Presentaciones másteres ETSAB 2022-2023 / ETSAB Master Presentations 2022-2023

Màster universitari en Arquitectura MArqEtsaB 
Máster universitario en Arquitectura MArqEtsaB
Master's degree in Architecture MArqEtsaB

Sesión realizada online el 3 de Junio de 2022 (en español)

MBArch, MBLandArch i MBDesign
Presentació / Presentación / Presentation 

Sessió realitzada en línia el 15 de Juny de 2022 (en espanyol i anglès) / Sesión realizada en línea el 15 de Junio de 2022 (en español e inglés) / Online session held on June 15, 2022 (in Spanish and English)

imatge_215.png

Presentación

Preguntas 

MBArch, MBLandArch i MBDesign

 

Màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona MBArch
Máster universitario en Estudios Avanzados en Arquitectura-Barcelona MBArch

Master's degree in Advanced Studies in Architecture-Barcelona MBArch

 

Màster universitari en Paisatgisme MBLandArch
Máster universitario en Paisajismo MBLandArch
Master's degree in Landscape Architecture MBLandArch

 

Màster universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona UPC-UB MBDesign
Máster universitario en Estudios Avanzados en Diseño-Barcelona UPC-UB MBDesign
Master’s degree in Advanced Studies in Design-Barcelon UPC-UB MBDesign

 

Presentacions anteriors / Presentaciones anteriores / Previous Presentations

Presentacions dels Màsters de l'ETSAB: 2020 - 2021
Presentaciones de los Másteres de la ETSAB: 2020 - 2021
Presentation of the ETSAB master's degrees: 2020 - 2021

Els nostres màsters  /  nuestros másteres  /  our master's degrees

MArqEtsaB (CAT ESP ENG)  -  MBArch (CAT ESP ENG) - MBDesign (CAT ESP ENG)  -  MBLandArch (CAT ESP ENG

Preinscripció 

Preinscripció online!. Informació a l'apartat 'accés i admissió'. Consulta el nostre web!
Preinscripción online! Información en el apartado 'acceso y admisión'. Consulta nuestra web!
Online pre-enrolment! Information is available on 'access and admission'. Check out our site!