Saltar al contenido (pulsar Return)

Admissió al programa de doctorat en "Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions existents"

Coordinador: Ernest Redondo Domínguez

Professorat i grups de recerca  En aquest enllaç a la nostra Escola de Doctorat es poden consultar, entre d'altres temes d'interès, els apartats "Professorat i grups de recerca" i "Tesis doctorals".

Requeriments específics

A més dels documents indicats al “Procediment general”, per a ser admès en aquest programa és necessari incloure en l'aplicatiu el següents dos informes:

1.  Treball investigador realitzat
      En el qual es destaqui el treball investigador realitzat i/o publicat fins al moment.

2.  Proposta de pla de recerca
     (mínim 3000 paraules), en la qual hauran de ser tractats els següents punts:

a) Introducció i objecte d'estudi

b) Context acadèmic del candidat i àrea de coneixement en la qual s'insereix el treball

c) Esbós metodològic

d) Idees sobre l'estructura i continguts del treball